Adressen mbo

Hier vindt u adressenbestanden van instellingen en besturen in het mbo, inclusief volwassenenonderwijs.

De adresgegevens komen direct uit BRIN (Basisregister Instellingen), volgens opgave van scholen zelf. De kwaliteit en actualiteit van de adresgegevens in het bestand is daarvan afhankelijk. De adressenbestanden worden maandelijks geüpdatet.

Instellingen mbo

De adresgegevens van instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijbehorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC-regio).

Besturen mbo

Adresgegevens van besturen in het mbo: vestigingsadres, correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer.