Crebo-opleidingen

Het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo) is een systematische verzameling gegevens over beroepsopleidingen en bijbehorende opleidings- en exameninstellingen. Dit register wordt jaarlijks vastgesteld. In onderstaande Crebo-bestanden staan de beroepsopleidingen erkend door het ministerie van OCW of het ministerie van LNV.

Combinatie Crebo en beroep

Een overzicht van alle mbo-opleidingsdomeinen, kwalificatiedossiers, beroepsopleidingen, Crebo-codes en hun onderlinge relatie zoals ooit opgenomen in het Crebo register en in de Crebo-koppeltabel, gepubliceerd op kwalificatiesmbo.nl

Erkende niet-bekostigde opleidingen bij mbo-instellingen

Adresgegevens en de erkende niet-bekostigde opleidingen bij mbo-instellingen.