Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Middelbaar beroepsonderwijs Crebo opleidingen Crebo opleidingen

Crebo opleidingen

Het centraal register beroepsopleidingen (crebo) is een systematische verzameling gegevens over beroepsopleidingen en bijbehorende opleidings- en exameninstellingen. Dit register wordt jaarlijks vastgesteld. In onderstaande crebo-bestanden staan de beroepsopleidingen erkend door het ministerie van OCW of het ministerie van LNV.

01. Historisch overzicht van Crebo beroepsopleidingen

Een overzicht van alle beroepsopleidingen die vanaf 1997 zijn opgenomen in Crebo (Centraal register beroepsopleidingen). Dit overzicht is bijgewerkt tot en met 2014. De beroepsopleidingen van latere jaren zijn opgenomen in het overzicht: 02.combinatie crebo en beroep, welk overzicht ook de gegevens bevat zoals die werden opgenomen in het historisch overzicht.

02. Combinatie crebo en beroep

In dit bestand staat een overzicht van alle mbo opleidingsdomeinen, kwalificatiedossiers, beroepsopleidingen, crebo-codes en hun onderlinge relatie zoals ooit opgenomen in het crebo-register en in de crebo-koppeltabel, gepubliceerd op kwalificatiesmbo.nl. Dit bestand maakt het mogelijk om op meerdere niveaus (domein, beroepsopleiding, etc.) overzichten te maken in relatie tot de crebo-code. Hierdoor kunnen crebo-codes die inhoudelijk overeenkomen gegroepeerd worden naar bijvoorbeeld een beroepsopleiding of kwalificatiedossier. De gegevens betreffen alle opleidingen die vanaf 1997 in het crebo-register zijn opgenomen.

03. Erkende niet bekostigde opleidingen bij mbo instellingen

In dit bestand staan de adresgegevens en de erkende niet bekostigde opleidingen bij mbo instellingen opgenomen