Naar Home

Toegankelijkheid

In Nederland willen we dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor alle burgers. Dat geldt ook voor websites en applicaties. Want ieder mens heeft het recht om net als ieder ander mee te doen in de maatschappij.

Toegankelijkheidseisen

Een toegankelijke website is voor alle gebruikers beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen Link opent externe pagina . Deze eisen zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard DigiToegankelijk Link opent externe pagina .

Maatregelen die DUO neemt

We werken aan een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze processen.

  • Kennis en onderzoek: we hebben onze eigen auditors digitale toegankelijkheid. Zij voeren audits uit volgens de normen van WCAG EM. Ook verzorgen ze opleidingen voor medewerkers en helpen ze ontwikkelteams bij het maken van toegankelijke websites en content. 
  • Ontwerp: we passen toegankelijkheid zoveel mogelijk 'by design' toe. Toegankelijkheid als onderdeel in het ontwerp- en bouwproces van onze websites. Hiervoor gebruiken we een designsysteem.
  • Inkoop: alle software die we kopen moet toegankelijk zijn volgens de Europese norm EN 301 549.

Websites en applicaties DUO

Het hoofddomein is Duo.nl. Per website of applicatie is er een toegankelijkheidsverklaring opgesteld.

Duo.nl/particulier
Duo.nl/zakelijk
Inburgeren.nl
Publieksportaal landelijk register kinderopvang
Designsysteem
Werkenbijduo.nl
Duo.nl/open_onderwijsdata
Onderwijsdata.duo.nl
Lod.onderwijsregistratie.nl
Rekentool beroepskracht-kindratio in de kinderopvang
Rekentool pedagogisch beleidsmedewerker in de kinderopvang
Sso-noord.nl
Iuc-noord.nl
Odc-noord.nl
RIO-kennisbank
Mijn DUO particulier
Mijn DUO zakelijk
Mijn Inburgering
Portaal.facet.onl
Landelijk register kinderopvang en gemeenschappelijke inspectieruimte
Inschrijven personenregister kinderopvang voor personen en organisaties

Planning onderzoeken toegankelijkheid

We onderzoeken alle websites en applicaties ten minste elke 3 jaar op toegankelijkheid. De belangrijkste websites en applicaties (met de meeste bezoekers) onderzoeken we elk jaar of elke 2 jaar. Omdat we een driejaarlijkse cyclus aan het invoeren zijn, kunnen sommige websites en applicaties iets langer de status C houden.