Naar Home

Toegankelijkheid

In Nederland willen we dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor alle burgers. Dat geldt ook voor websites. Want ieder mens heeft het recht om net als ieder ander mee te doen in de maatschappij.

Toegankelijkheidseisen

Een toegankelijke website is voor alle gebruikers beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen Link opent externe pagina  (voorheen 'webrichtlijnen') voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549 Link opent externe pagina .

Maatregelen die DUO neemt

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze processen:

  • Kennis: Twee medewerkers zijn opgeleid tot Auditor digitale toegankelijkheid. Zij delen hun kennis (oa via opleidingen) met de medewerkers die software en/of content ontwikkelen.
  • Ontwerp: We passen toegankelijkheid zoveel mogelijk 'by design' toe. Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van onze websites. Hiervoor maken wij gebruik van een designsysteem.
  • Onderzoek: DUO heeft twee Auditors toegankelijkheid in dienst die gecertificeerd zijn om audits volgens de normen van WCAG EM, zelf uit te kunnen voeren. 
  • Inkoop: Alle aan te schaffen software moet toegankelijk zijn conform de Europese norm EN 301 549.

Websites DUO

Het hoofddomein is duo.nl. DUO beheert meerdere websites, zie de overzichten hieronder. Voor de bouw van websites en applicaties maakt DUO gebruik van een designsysteem. Dit is een bibliotheek met kant-en-klare bouwelementen.

Toegankelijkheidsverklaringen openbare websites

Naam website Status Bijzonderheden

duo.nl/particulier

Voldoet gedeeltelijk - B

Toegankelijkheidsverklaring Link opent externe pagina
Onderzoeksrapport 10 maart 2020 (749Kb, pdf)


duo.nl/zakelijk Voldoet gedeeltelijk - B

Toegankelijkheidsverklaring Link opent externe pagina
Onderzoeksrapport 18 mei 2021 (329Kb, pdf)

inburgeren.nl Link opent externe pagina

Voldoet gedeeltelijk - B

Toegankelijkheidsverklaring Link opent externe pagina
Onderzoeksrapport 10 maart 2020 (785Kb, pdf)


publieksportaal landelijk registerkinderopvang Link opent externe pagina

Voldoet gedeeltelijk - B

Toegankelijkheidsverklaring Link opent externe pagina
Onderzoeksrapport 12 maart 2020 (747Kb, pdf)


designsysteem Link opent externe pagina

Voldoet gedeeltelijk - B

Toegankelijkheidsverklaring Link opent externe pagina
Onderzoeksrapport 24 maart 2020 (799Kb, pdf)


werkenbijduo.nl

Voldoet gedeeltelijk - B

Toegankelijkheidsverklaring Link opent externe pagina
Onderzoeksrapport 31 mei 2021 (360Kb, pdf)


DUO open onderwijsdata Voldoet gedeeltelijk - B

Toegankelijkheidsverklaring Link opent externe pagina
Onderzoeksrapport 7 april 2022 (419Kb, pdf)

open onderwijsdata api Eerste maatregelen genomen - C
Toegankelijkheidsverklaring Link opent externe pagina

instellingsinformatie Eerste maatregelen genomen - C
Toegankelijkheidsverklaring Link opent externe pagina

gegevenswoordenboek duo Link opent externe pagina Eerste maatregelen genomen - C
Toegankelijkheidsverklaring Link opent externe pagina

rekentool beroepskracht kindratio kinderopvang Link opent externe pagina Eerste maatregelen genomen - C
Toegankelijkheidsverklaring Link opent externe pagina

rekentool pedagogisch beleidsmedewerker kinderopvang Link opent externe pagina Eerste maatregelen genomen - C
Toegankelijkheidsverklaring Link opent externe pagina

jaarbericht 2019 Link opent externe pagina

Eerste maatregelen genomen - C
Toegankelijkheidsverklaring Link opent externe pagina


Shared Service Organisatie - Noord Link opent externe pagina Eerste maatregelen genomen - C
Toegankelijkheidsverklaring Link opent externe pagina

Inkoop Uitvoeringscentrum - Noord Link opent externe pagina Eerste maatregelen genomen - C
Toegankelijkheidsverklaring Link opent externe pagina

Overheidsdatacenter - Noord Link opent externe pagina Eerste maatregelen genomen - C
Toegankelijkheidsverklaring Link opent externe pagina

bron.nl Zie status duo.nl/zakelijk Redirect naar duo.nl/zakelijk
bezwaarschriftenocw.nl Zie status duo.nl/zakelijk Redirect naar duo.nl/zakelijk
examenloket.nl Zie status duo.nl/zakelijk Redirect naar duo.nl/zakelijk
mijndiplomas.nl Zie status duo.nl/particulier Redirect naar duo.nl/particulier
mijn.duo.nl Zie status duo.nl/particulier Redirect naar inlogpagina MijnDUO op duo.nl/particulier

Toegankelijkheidsverklaringen niet-openbare websites (inlog)

Naam website Status Bijzonderheden

Mijn DUO (particulier) Eerste maatregelen genomen - C
Toegankelijkheidsverklaring Link opent externe pagina

Mijn Inburgering Link opent externe pagina Eerste maatregelen genomen - C
Toegankelijkheidsverklaring Link opent externe pagina

Suwinet inkijk Link opent externe pagina Eerste maatregelen genomen - C
Toegankelijkheidsverklaring Link opent externe pagina

Facet Link opent externe pagina Eerste maatregelen genomen - C
Toegankelijkheidsverklaring Link opent externe pagina

XBRL Onderwijsportaal Link opent externe pagina Eerste maatregelen genomen - C
Toegankelijkheidsverklaring Link opent externe pagina


overheidsportaal Link opent externe pagina  landelijk registerkinderopvang.nl Eerste maatregelen genomen - C
Toegankelijkheidsverklaring Link opent externe pagina

Personenregister kinderopvang: inschrijven, wijzigen en koppelen EN zoeken en controleren op inschrijving en koppeling Voldoet gedeeltelijk - B
Toegankelijkheidsverklaring Link opent externe pagina
Onderzoeksrapport 23 juni 2021 (1131Kb, pdf)
Mijn DUO (zakelijk) Eerste maatregelen genomen - C
Toegankelijkheidsverklaring Link opent externe pagina
Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee