Naar Home

Toegankelijkheid

In Nederland willen we dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor alle burgers. Dat geldt ook voor websites. Want ieder mens heeft het recht om net als ieder ander mee te doen in de maatschappij.

Toegankelijkheidseisen

Een toegankelijke website is voor alle gebruikers beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen Link opent externe pagina . Deze eisen zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk Link opent externe pagina .

Maatregelen die DUO neemt

We werken aan een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze processen.

  • Kennis en onderzoek: 2 medewerkers zijn opgeleid tot auditor digitale toegankelijkheid. Zij verzorgen opleidingen voor medewerkers en helpen de ontwikkelteams bij het toegankelijk ontwikkelen van websites en content. De auditors voeren audits uit volgens de normen van WCAG EM.
  • Ontwerp: we passen toegankelijkheid zoveel mogelijk 'by design' toe. Toegankelijkheid als onderdeel in het ontwerp- en bouwproces van onze websites. Hiervoor gebruiken we een designsysteem.
  • Inkoop: alle software die we kopen moet toegankelijk zijn volgens de Europese norm EN 301 549.

Websites en applicaties DUO

Het hoofddomein is Duo.nl. Per website of applicatie is er een toegankelijkheidsverklaring opgesteld.

Duo.nl/particulier
Duo.nl/zakelijk
Inburgeren.nl
Publieksportaal landelijk register kinderopvang
Designsysteem
Werkenbijduo.nl
Duo.nl/open_onderwijsdata
Onderwijsdata.duo.nl
Lod.onderwijsregistratie.nl
Rekentool beroepskracht-kindratio in de kinderopvang
Rekentool pedagogisch beleidsmedewerker in de kinderopvang
SSO-noord.nl
IUC-noord.nl
ODC-noord.nl
RIO-kennisbank
Mijn DUO particulier
Mijn DUO zakelijk
Mijn Inburgering
Portaal.facet.onl
Landelijk register kinderopvang en de gemeenschappelijke inspectieruimte
Inschrijven personenregister kinderopvang voor personen en organisaties
XBRL Onderwijsportaal

Planning onderzoeken toegankelijkheid

Alle websites en applicaties worden ten minste elke 3 jaar op toegankelijkheid onderzocht. De belangrijkste websites en applicaties (met de meeste bezoekers) worden elk jaar of elke 2 jaar onderzocht. Omdat we een driejaarlijkse cyclus aan het invoeren zijn, kan het voorkomen dat sommige websites en applicaties langer de status C houden.

Planning 2024 per kwartaal
Website / applicatie Frequentie Q1 Q2 Q3 Q4
duo.nl/particulier elk jaar X
duo.nl/zakelijk elk jaar X
inburgeren.nl elk jaar X
publieksportaal landelijk register kinderopvang elke 3 jaar
designsysteem elke 3 jaar
werkenbijduo.nl elke 3 jaar X
duo.nl/open_onderwijsdata elke 2 jaar X
onderwijsdata.duo.nl elke 3 jaar X
lod.onderwijsregistratie.nl elke 3 jaar
rekentool beroepskracht kindratio in de kinderopvang elke 3 jaar
rekentool pedagogisch beleidsmedewerker in de kinderopvang elke 3 jaar
sso-noord.nl elke 3 jaar
iuc-noord.nl elke 3 jaar
odc-noord.nl elke 3 jaar
RIO-kennisbank elke 3 jaar
mijn duo particulier elk jaar X
mijn duo zakelijk elk jaar X
mijn inburgering elk jaar X
portaal.facet.onl elke 2 jaar
landelijk register kinderopvang en de gemeenschappelijke inspectieruimte elke 3 jaar
inschrijven personenregisterkinderopvang voor personen en organisaties elke 3 jaar X
XBRL Onderwijsportaal elke 3 jaar
Planning 2025 per kwartaal
Website / applicatie Frequentie Q1 Q2 Q3 Q4
duo.nl/particulier elk jaar X
duo.nl/zakelijk elk jaar X
inburgeren.nl elk jaar X
publieksportaal landelijk register kinderopvang elke 3 jaar
designsysteem elke 3 jaar
werkenbijduo.nl elke 3 jaar
duo.nl/open_onderwijsdata elke 2 jaar
onderwijsdata.duo.nl elke 3 jaar
lod.onderwijsregistratie.nl elke 3 jaar
rekentool beroepskracht kindratio in de kinderopvang elke 3 jaar
rekentool pedagogisch beleidsmedewerker in de kinderopvang elke 3 jaar
sso-noord.nl elke 3 jaar
iuc-noord.nl elke 3 jaar
odc-noord.nl elke 3 jaar
RIO-kennisbank elke 3 jaar
mijn duo particulier elk jaar X
mijn duo zakelijk elk jaar X
mijn inburgering elk jaar X
portaal.facet.onl elke 2 jaar X
landelijk register kinderopvang en de gemeenschappelijke inspectieruimte elke 3 jaar X
inschrijven personenregisterkinderopvang voor personen en organisaties elke 3 jaar
XBRL Onderwijsportaal elke 3 jaar
Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee