DUO is te laat

Hebt u een aanvraag gedaan bij DUO? DUO moet binnen 8 weken een beslissing op aanvragen van burgers nemen. Bij bezwaarschriften moet dat binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn. Verstrijkt de termijn zonder dat DUO beslist over uw aanvraag of bezwaarschrift? Dan kunt u DUO 'in gebreke stellen'.

Meer informatie over in gebreke stellen en de Wet dwangsom vindt u op rechtspraak.nl Link opent externe pagina .

Andere beslistermijn bij lerarenbeurs

Hebt u een aanvraag gedaan voor de lerarenbeurs? Dan moet DUO een beslissing nemen binnen 8 weken na afloop van de aanvraagperiode voor de lerarenbeurs.

Wat moet u doen?

 1. Vul het Formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen in. Zet uw burgerservicenummer en e-mailadres bovenaan het formulier.
 2. Vermeld linksboven op het formulier én op de envelop: ´Ingebrekestelling'.
 3. Verstuur het formulier. Gaat het om uzelf of iemand anders? Dan is het adres:

  Dienst Uitvoering Onderwijs
  Bezwaar en Beroep
  Postbus 50081
  9702 EA Groningen

  Stelt u DUO in gebreke namens een onderwijsinstelling? Gebruik dan het adres op het formulier.

Verlengen beslistermijn

De wet biedt DUO de mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen, bijvoorbeeld als we meer informatie van u nodig hebben. Als DUO meer tijd nodig heeft, laten we u dat altijd weten.

Hoe gaat het verder?

Na ontvangst van de ingebrekestelling heeft DUO 2 weken om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan zijn de gevolgen:

 • Er begint automatisch een dwangsom te lopen voor elke dag dat DUO de beslistermijn overschrijdt. Dit kan voor maximaal 42 dagen en € 1.442,-.
 • U kunt meteen beroep instellen bij de rechter. U hoeft dus niet eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is DUO verplicht om alsnog binnen 2 weken te beslissen.
Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee