Naar Home

Controles door DUO

DUO voert verschillende regelingen uit. Van alle toekenningen wordt achteraf gecontroleerd of ze terecht zijn. We controleren uw gegevens zoveel mogelijk bij andere instanties, zoals de Belastingdienst, de gemeente en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een overzicht van de meest voorkomende controles:

Uitwonendencontrole

Als u een beurs voor uitwonenden krijgt, controleren we of u inderdaad uitwonend bent. Onder andere door inschrijvingsgegevens van de gemeente en door huisbezoeken.

Inkomenscontrole

Bent u student, ouder van een student of terugbetaler? Dan controleren we uw inkomen bij de Belastingdienst.

Inschrijvingscontrole - als het niet automatisch kan

We vragen bij uw school of universiteit na of u staat ingeschreven. Ook bij studies in het buitenland controleren we uw inschrijving. Kunnen we uw inschrijving niet automatisch controleren? En stond u ingeschreven bij een particuliere opleiding of een opleiding in het buitenland? Dan moet u zelf een bewijsstuk opsturen.
U krijgt van ons een brief waarin we u vragen om een bewijs van inschrijving. Gebruik hiervoor het formulier Controle inschrijving. Stuur dit formulier pas op als u onze brief hebt gehad. Stuurt u geen bewijs van inschrijving, dan trekken we uw studiefinanciering in.

Inschrijvingscontrole - studiefinanciering onterecht ingetrokken

Hebben we na de controle uw studiefinanciering ingetrokken terwijl u wel stond ingeschreven bij een Nederlandse, niet particuliere opleiding? Ga dan naar de administratie van uw onderwijsinstelling. Vraag ze om uw inschrijving te registreren in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). Neem daarna contact met ons op om de intrekking van uw studiefinanciering te herstellen.

Bewijsstuk particuliere of buitenlandse opleiding 

Stond u ingeschreven bij een particuliere opleiding of een opleiding in het buitenland? Dan moet u zelf een bewijsstuk opsturen. Er zijn 2 mogelijkheden:

 • U laat uw onderwijsinstelling het formulier Controle inschrijving invullen. Zelf moet u ook een gedeelte invullen. Daarna stuurt u het formulier naar DUO.
 • U stuurt zelf een origineel inschrijvingsbewijs naar DUO. Het inschrijfbewijs moet recent zijn afgegeven en alle onderdelen van het formulier Controle inschrijving bevatten. Het adres is: 

  Dienst Uitvoering Onderwijs
  Postbus 50102
  9702 GB Groningen
  the Netherlands.

  Zet uw burgerservicenummer en handtekening op de brief.
Controle collegegeldkrediet

Betaalt u meer collegegeld dan het wettelijk vastgestelde bedrag en hebt u hiervoor krediet aangevraagd? Vul de verklaring samen met uw onderwijsinstelling in.

Controle levenlanglerenkrediet

Betaalt u meer collegegeld of lesgeld dan het wettelijk vastgestelde bedrag en hebt u hiervoor levenlanglerenkrediet aangevraagd? Vul de Verklaring collegegeld of lesgeld samen met uw onderwijsinstelling in.

Zorg dat uw gegevens kloppen

Voorkom problemen en zorg dat DUO altijd uw actuele studiegegevens, inkomen en adres heeft.

 • Via Mijn DUO kunt u wijzigingen doorgeven.
 • Als u naar het buitenland vertrekt, moet u zelf uw buitenlandse adres aan DUO doorgeven.
 • Zorg dat u vóór vertrek de DigiD app Link opent externe pagina hebt.
 • Neem contact met ons op als u geen toegang hebt tot Mijn DUO.

Te veel ontvangen

Hebt u te veel studiefinanciering gekregen? Dan verrekenen we dit met uw maandbetaling. Krijgt u geen studiefinanciering (meer), dan sturen we een betalingsverzoek. Betaalt u het betalingsverzoek niet voor de vervaldatum, dan wordt het te veel ontvangen bedrag automatisch een lening. Er gaat dan rente over lopen. Voor te veel ontvangen tegemoetkoming scholieren gelden dezelfde regels.

Ov-boete

Onterecht reizen met het studentenreisproduct in 2023 kost de 1e maand € 81,40 per halve kalendermaand (in 2022 € 79,28 per halve kalendermaand). Na die 1e maand is de boete € 162,82 per halve kalendermaand (in 2022 € 158,57 per halve kalendermaand). De 1e helft van de maand loopt daarbij tot en met de 15e van de maand.

Nadat u een bericht hebt gehad over de boete, krijgt u een betalingsverzoek om het bedrag in één keer te betalen. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Een ov-boete kan niet worden opgeteld bij de reguliere studieschuld.

Extra boete en aangifte

Naast het bedrag dat u moet terugbetalen en de eventuele ov-boete, kan er een extra boete worden opgelegd. Gaat het om grote bedragen of opzet, dan doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Onterechte beurs voor uitwonenden

Hebt u onterecht een beurs voor uitwonenden gekregen? Dan moet u die uiteraard terugbetalen. Daarnaast kan DUO een bestuurlijke boete opleggen die u direct en ineens moet betalen. De boete bedraagt 50% van de te veel toegekende studiefinanciering. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int deze boete. Ook familieleden en vrienden kunnen een boete opgelegd krijgen, als zij hebben meegewerkt aan het onterecht ontvangen van de uitwonendenbeurs. Bij herhaling vervalt uw recht op de uitwonendenbeurs en wordt de boete 100%. Heeft u betalingsproblemen dan kunt u contact opnemen met het CJIB.

Adrescontrole buitenlandse terugbetalers

Als u naar het buitenland verhuist, moet u zelf uw nieuwe adres doorgeven aan DUO. Moet u een studieschuld terugbetalen en hebt u uw buitenlandse adres niet doorgegeven? DUO werkt samen met instanties in binnen- en buitenland om uw adres te achterhalen. U moet dan de ontstane achterstand ineens betalen. Na enkele waarschuwingen geeft DUO de incasso in handen van een deurwaarder. De extra kosten hiervan zijn voor uw rekening.

Betaalt u uw studieschuld niet terug en hebt u uw buitenlandse adres niet doorgegeven? Als uw betalingsachterstand hoger is dan € 5.000,-, maakt DUO gebruik van . Bij een zeer hoge achterstand mag DUO uw gegevens laten opnemen in het .

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee