Naar Home

Oneens met DUO

Een klacht indienen

Bezwaar of klacht?

U maakt bezwaar tegen een beslissing van DUO. Bijvoorbeeld als uw aanvraag is afgewezen.

U dient een klacht in over de dienstverlening van DUO. Bijvoorbeeld als u verkeerde informatie hebt gekregen. Of als u niet netjes bent behandeld door een medewerker. U kunt geen klacht indienen over iets dat langer dan 1 jaar geleden is gebeurd. U kunt wel namens iemand anders een klacht indienen. Daarvoor is geen machtiging nodig.

Neem eerst contact op

Neem alstublieft eerst contact met ons op voordat u bezwaar maakt of een klacht indient. Misschien kunnen we het probleem direct oplossen.

Wat moet u doen?

 1. Geef zo duidelijk mogelijk in een brief aan wat er is gebeurd, en waarom u ontevreden bent. Vermeld als het kan de datum, het tijdstip en de naam van de medewerker die u geholpen heeft. U kunt ook het klachtenformulier gebruiken.
 2. Stuur uw klacht naar:

  Klachtenfunctionaris DUO
  Antwoordnummer 392
  9700 VB Groningen

  Een postzegel is niet nodig.

Hoe gaat het verder?

 • Onze onafhankelijke klachtenfunctionaris neemt telefonisch contact met u op, of stuurt u een ontvangstbevestiging.
 • Hij verzamelt informatie en informeert de betrokken partijen. U krijgt binnen 4 weken telefonisch of schriftelijk bericht over de uitkomst van het onderzoek.
 • Bent u niet tevreden over de manier waarop DUO uw klacht heeft afgehandeld? Dan kunt u de Nationale ombudsman Link opent externe pagina vragen uw klacht te onderzoeken.
Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee