In beroep gaan

U bent het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift. Dan kunt u in beroep gaan. U stuurt dan een beroepschrift aan de rechtbank. Een beroepschrift is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. De zaak wordt dan door de rechter opnieuw bekeken.

Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op rechtspraak.nl Link opent externe pagina .

Wat moet u doen?

 1. Schrijf een beroepschrift. In het beroepschrift moet in ieder geval staan:
  • de datum
  • uw voorletters en achternaam
  • uw adres
  • uw geboortedatum
  • uw burgerservicenummer (BSN)
  • tegen welke beslissing u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie mee)
  • uw handtekening
  • de reden van uw beroep
 2. Hebt u bewijsstukken, voeg die dan bij.
 3. Verstuur het beroepschrift per post. Op de beslissing op uw bezwaarschrift staat naar wie u het beroepschrift moet sturen. Kunt u het niet vinden, richt uw beroepschrift dan aan de rechtbank van uw woonplaats Link opent externe pagina . U kunt ook digitaal in beroep gaan Link opent externe pagina .

Kosten

Als u in beroep gaat, betaalt u kosten. Dit noemen we het griffierecht Link opent externe pagina . De rechtbank stuurt u een bericht over de betaling.

Te laat

U hebt 6 weken de tijd om in beroep te gaan, gerekend vanaf de verzenddatum van de beslissing op uw bezwaar. Als u het bezwaarschrift zonder geldige reden te laat opstuurt, kijkt de rechter niet meer naar de inhoud van uw bezwaar. De beslissing blijft dan onveranderd.

Bent u te laat maar hebt u een goede reden? Geef dit dan aan in uw beroepschrift. De rechter beoordeelt of uw beroep toch nog behandeld kan worden.

Iemand machtigen

U hebt geen advocaat nodig om in beroep te gaan. Iemand anders mag namens u in beroep gaan, maar alleen als u deze persoon hebt gemachtigd. Uw gemachtigde stuurt dan een machtiging Link opent externe pagina mee met het beroepschrift.

Hoe het verdergaat

 • U krijgt een ontvangstbevestiging van de rechtbank.
 • DUO reageert met een verweerschrift.
 • Meestal wordt een beroepszaak tijdens een openbare zitting behandeld. U wordt hiervoor uitgenodigd door de rechtbank.

De beslissing op uw bezwaarschrift blijft geldig totdat er een nieuwe beslissing is genomen. Komt u of uw instelling hierdoor in (financiƫle) problemen? Dan kunt u bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen Link opent externe pagina . Ook hiervoor betaalt u kosten Link opent externe pagina .