Naar Home

Bewindvoering

Bent u gedupeerde van de toeslagenaffaire? Meteen nadat de Belastingdienst uw gegevens doorgeeft aan DUO, nemen we contact met u op. Krijgt u in de tussentijd een brief over uw schuld en hebt u hierover een vraag? Neem dan contact met ons op.

Registreren bij DUO

DUO heeft geen koppeling met het Centraal Curatele- en Bewindregister. Als u bewindvoerder of curator bent en zaken voor uw cliënt wilt regelen bij DUO, moet u zich daarom eerst laten registreren. Stuur een kopie van de gerechtelijke uitspraak naar bewindvoering@duo.nl. U krijgt een bevestiging per mail.

Bent u mentor en wilt u vragen kunnen stellen over uw cliënt? Stuur dan een kopie van de beschikking van de rechtbank naar bewindvoering@duo.nl. U krijgt van ons een bevestiging per mail.

Wat u na registratie kunt

Na registratie kunt u onder meer formulieren ondertekenen voor uw cliënt, bijvoorbeeld om een betalingsregeling aan te vragen. Ook kunt u persoonsgebonden informatie opvragen. Verder krijgt u de post voor uw cliënt.

Als u eenmaal geregistreerd bent, hebt u geen machtiging nodig om vragen te stellen of zaken te regelen.

Bij bewindvoering en curatele blokkeren we ons klantenportaal Mijn DUO. U kunt dan alleen zaken regelen via een formulier en per mail. Bij mentorschap blokkeren we Mijn DUO niet.

Mijn DUO deblokkeren

Wilt u Mijn DUO laten deblokkeren? Vraag dit dan in een brief. Scan de ondertekende brief en mail deze naar bewindvoering@duo.nl.

Wat u verder kunt regelen

Als iemand onder bewind of curatele staat, gaan we door met het innen van de schuld. U kunt het volgende doen om het probleem niet groter te laten worden:

Contact per mail

Bent u beschermingsbewindvoerder, curator of mentor en wilt u iets vragen over of regelen voor uw cliënt? Mail dan naar bewindvoering@duo.nl. Voor aanvragen en wijzigingen is een handtekening nodig. Gebruik in dit geval een formulier of vermeld uw verzoek duidelijk in een ondertekende brief.

Eindbeschikking melden

Is de bewindvoering, de curatele of het mentorschap afgelopen? Stuur dan een kopie van de eindbeschikking naar bewindvoering@duo.nl.

Meer informatie

Wilt u informatie over studiefinanciering? Bekijk dan de pagina’s voor mbo'ers, studenten hbo of universiteit of scholieren vmbo, havo of vwo.

Betaalt uw cliënt een schuld terug aan DUO? Meer informatie vindt u op de pagina's voor terugbetalers en op de pagina Schuldhulp en schuldsanering.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee