Maandbedrag verlagen

Bij de berekening van uw maandbedrag houdt DUO meestal automatisch rekening met uw inkomen. Dit kan betekenen dat uw maandbedrag lager of zelfs € 0,- wordt. Soms moet u zelf verlaging van uw maandbedrag aanvragen.

Wanneer zelf verlaging aanvragen?

Of u zelf verlaging moet aanvragen, hangt af van de terugbetalingsregels waaronder u valt.

  • Alleen als u onder de terugbetalingsregels van vóór 2012 valt, kijken we niet automatisch naar uw inkomen. U moet dan eenmalig zelf verlaging van uw maandbedrag aanvragen. Daarna vragen we uw inkomen jaarlijks op bij de Belastingdienst.
  • Valt u onder nieuwere terugbetalingsregels? Dan houden we al rekening met uw inkomen.

Gebruik de rekenhulp om te zien of u een lager maandbedrag kunt krijgen.

Welk inkomen?

We kijken standaard naar uw (gezamenlijke) inkomen van 2 jaar geleden. Dit inkomen vragen we op bij de Belastingdienst.

Inkomen partner

Ook het inkomen van uw eventuele partner telt mee bij de berekening. Behalve als u aflost volgens de terugbetalingsregels van vóór 2012. Dan kunt u ervoor kiezen het inkomen van uw partner niet te laten meetellen. 

Inkomen gedaald

Is uw (gezamenlijke) inkomen ten opzichte van 2 jaar geleden gedaald? Dan kunt u ons vragen om naar een recenter jaar te kijken. Dit noemen we 'verlegging peiljaar'.

Wijzigen gegevens partner

Krijgt u een nieuwe partner of is uw relatie beëindigd? Dit kan gevolgen hebben voor uw maandbedrag. Vul de wijzigingshulp Persoonlijke gegevens wijzigen in en lees wat u moet doen.

Inkomen klopt niet

Hebben wij niet uw juiste inkomen doorgekregen van de Belastingdienst? Controleer dit dan eerst bij de Belastingdienst. Als uw inkomen inderdaad niet klopt, kunt u ons een inkomensverklaring Link opent externe pagina sturen met uw juiste inkomen.

Dienst Uitvoering Onderwijs
T.a.v. de afdeling Klantenservice
Postbus 50021
9702 BA GRONINGEN

Aanvragen in Mijn DUO

Alleen als u onder de terugbetalingsregels van vóór 2012 valt, moet u zelf verlaging van uw maandbedrag aanvragen. U regelt dit in Mijn DUO. We vragen daarna meteen uw inkomen op bij de Belastingdienst. Vaak weet u dan al binnen een paar minuten of uw maandbedrag verlaagd wordt.

Als u onder nieuwere terugbetalingsregels valt, hoeft u niet zelf verlaging aan te vragen. We houden dan al automatisch rekening met uw inkomen.

Inloggen Mijn DUOMet DigiD

Nog geen aangifte gedaan

Hebt u nog geen aangifte van uw inkomen gedaan omdat u uitstel hebt gekregen? Geef dan een schatting van uw inkomen van 2 jaar geleden door. Daarmee berekenen we uw maandbedrag. Als uw inkomen na de aangifte toch anders is, maken we een herberekening van uw maandbedrag.

Als u geen aangifte hoeft te doen, kunt u het belastbaar loon op uw jaaropgave van 2 jaar geleden doorgeven.

Aanvragen vanuit het buitenland

Met een DigiD kunt u ook buiten Nederland inloggen op Mijn DUO. Hebt u een niet-Nederlands inkomen? Dan moet u bewijsstukken van uw bruto inkomen uploaden bij uw aanvraag.

Lukt inloggen niet? Gebruik dan het formulier Opgave inkomen voor verzoek lager maandbedrag.

Aanvragen vanuit Caribisch gebied

Met een DigiD kunt u ook vanuit het Caribisch gebied inloggen. Geen (werkend) DigiD? Vraag online een DigiD aan Link opent externe pagina . Daarna kunt u een activeringscode ophalen bij een DigiD-balie op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Bonaire.

Kunt u niet inloggen? Gebruik dan een formulier Opgave inkomen voor verzoek verlagen maandbedrag. Stuur ook de Verklaring inkomstenbelasting mee.

U moet zelf verlaging van het maandbedrag aanvragen. Het maakt daarbij niet uit onder welke terugbetalingsregeling u valt.

Inloggen lukt niet

Woont u in Nederland, maar lukt inloggen op Mijn DUO niet? Gebruik dan het formulier Opgave inkomen voor verzoek lager maandbedrag. De verwerkingstijd van een formulier is wel langer, maximaal 8 weken.

Ingangsdatum

Als u vóór 1 januari van een kalenderjaar aanvraagt, gaat uw eventueel lagere maandbedrag in per 1 januari van dat kalenderjaar. Vraagt u in de loop van een kalenderjaar aan? Dan gaat het in per de maand volgend op uw aanvraag.

Meestal automatisch verlengd

De berekening van het verlaagde maandbedrag is 1 kalenderjaar geldig. Na dat jaar vragen wij automatisch uw inkomen op, u hoeft niets te doen.

Soms lukt het niet om uw inkomen automatisch op te vragen. U moet dan zelf uw inkomen doorgeven. Hierover krijgt u een bericht van ons. Het is belangrijk dat u op tijd reageert. Doet u dit niet? Dan nemen we de verlenging niet verder in behandeling. U zult dan een nieuw verzoek voor verlaging moeten doen in Mijn DUO.

Geen uitstel van betaling

U krijgt geen uitstel van betaling wanneer u een lager maandbedrag hebt aangevraagd. Zolang u nog geen nieuw bericht hebt gekregen over een eventuele verlaging van uw maandbedrag, moet u het oude maandbedrag blijven betalen. Als we uw maandbedrag verlagen, krijgt u het te veel betaalde automatisch terug.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee