Maandbedrag verlagen

Bij de berekening van uw maandbedrag houdt DUO meestal automatisch rekening met uw inkomen. Dit kan betekenen dat uw maandbedrag lager of zelfs € 0,- wordt. Soms moet u zelf verlaging van uw maandbedrag aanvragen.

Wanneer zelf verlaging aanvragen?

Of u zelf verlaging moet aanvragen, hangt af van de terugbetalingsregels waaronder u valt.

  • Alleen als u onder de terugbetalingsregels van SF15-oud valt, kijken we niet automatisch naar uw inkomen. U moet dan eenmalig zelf verlaging van uw maandbedrag aanvragen. Daarna vragen we uw inkomen jaarlijks op bij de Belastingdienst.
  • Valt u onder nieuwere terugbetalingsregels? Dan houden we al rekening met uw inkomen.

Welk inkomen?

We kijken standaard naar uw (gezamenlijke) inkomen van 2 jaar geleden. Dit inkomen vragen we op bij de Belastingdienst.

Inkomen partner

Ook het inkomen van uw eventuele partner telt mee bij de berekening. Behalve als u aflost volgens de terugbetalingsregels van SF15-oud. Dan kunt u ervoor kiezen het inkomen van uw partner niet te laten meetellen. 

Inkomen gedaald

Is uw (gezamenlijke) inkomen ten opzichte van 2 jaar geleden gedaald? Dan kunt u ons vragen om naar een recenter jaar te kijken. Dit noemen we 'verlegging peiljaar'.

Wijzigen gegevens partner

Krijgt u een nieuwe partner of is uw relatie beëindigd? Dit kan gevolgen hebben voor uw maandbedrag. Vul de wijzigingshulp Persoonlijke gegevens wijzigen in en lees wat u moet doen.

Inkomen klopt niet

Hebben wij niet uw juiste inkomen doorgekregen van de Belastingdienst? Controleer dit dan eerst bij de Belastingdienst. Als uw inkomen inderdaad niet klopt, kunt u ons een inkomensverklaring Link opent externe pagina sturen met uw juiste inkomen.

Dienst Uitvoering Onderwijs
T.a.v. de afdeling Klantenservice
Postbus 50021
9702 BA GRONINGEN

Aanvragen in Mijn DUO

Alleen als u onder de terugbetalingsregels van SF15-oud valt, moet u zelf verlaging van uw maandbedrag aanvragen. U regelt dit in Mijn DUO. We vragen daarna meteen uw inkomen op bij de Belastingdienst. Vaak weet u dan al binnen een paar minuten of uw maandbedrag verlaagd wordt.

Als u onder nieuwere terugbetalingsregels valt, hoeft u niet zelf verlaging aan te vragen. We houden dan al automatisch rekening met uw inkomen.

Inloggen Mijn DUOMet DigiD

Nog geen aangifte gedaan

Hebt u nog geen aangifte van uw inkomen gedaan omdat u uitstel hebt gekregen? Geef dan een schatting van uw inkomen van 2 jaar geleden door. Daarmee berekenen we uw maandbedrag. Als uw inkomen na de aangifte toch anders is, maken we een herberekening van uw maandbedrag.

Als u geen aangifte hoeft te doen, kunt u het belastbaar loon op uw jaaropgave van 2 jaar geleden doorgeven.

Aanvragen vanuit het buitenland

Met een DigiD kunt u ook buiten Nederland inloggen op Mijn DUO. Woont u in het buitenland en hebt u geen werkende DigiD? Kijk dan op DigiD aanvragen vanuit het buitenland welke mogelijkheden u hebt. Hebt u een niet-Nederlands inkomen? Dan moet u bewijsstukken van uw bruto inkomen uploaden bij uw aanvraag.

Aanvragen vanuit Caribisch gebied

U moet zelf ieder jaar verlaging van het maandbedrag aanvragen. Vraag DUO om rekening te houden met uw inkomen en geef uw inkomen door. Dit kan via Mijn DUO of via een digitaal formulier.

Met een DigiD kunt u ook vanuit het Caribisch gebied inloggen. Geen (werkend) DigiD? Vraag online een DigiD aan. Daarna kunt u een activeringscode ophalen bij een DigiD-balie op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Bonaire.

Kunt u niet inloggen? Gebruik dan een formulier Opgave inkomen voor verzoek verlagen maandbedrag. Stuur ook de Verklaring inkomstenbelasting mee.

Downloads
Beschrijving

Een medewerker van DUO staat voor een blauwe achtergrond, terwijl ze meer vertelt over de inhoud van deze video.

In beeld verschijnt de titel van de video: ‘Studieschuld DUO terugbetalen. Betaalt u niet te veel?’.

De medewerker staat weer voor de blauwe achtergrond en geeft uitleg over de berekening van het maandbedrag. Hierbij geeft ze een aantal rekenvoorbeelden. Bij ieder rekenvoorbeeld verschijnt er links in beeld een rekenmachine en rechts een tekstvak. Hierop worden de genoemde bedragen, de looptijd en het rentepercentage getoond.

De medewerker is weer terug in beeld. Ze geeft uitleg over het aanvragen van de verlaging van het maandbedrag. In beeld wordt een mobiele telefoon met de website van DUO (duo.nl) getoond. Op de website wordt er genavigeerd naar de inlogknop voor Mijn DUO. Daarna wordt het formulier ‘Opgave Inkomen voor verzoek verlagen maandbedrag 2023 voor inwoners van het Caribisch gebied’ getoond. In beeld wordt er op de pagina duo.nl/antillen gescrold naar de uitklapper formulieren folders en checklists.

Daarna is de medewerker terug in beeld. Ze staat voor de blauwe achtergrond en rondt haar uitleg over het verlagen van het maandbedrag af.

Geen toegang tot Mijn DUO

Woont u in Nederland, maar hebt u geen toegang tot Mijn DUO? Gebruik dan het formulier Opgave inkomen voor verzoek lager maandbedrag. De verwerkingstijd van een formulier is wel langer, maximaal 8 weken.

Ingangsdatum

Als u vóór 1 januari van een kalenderjaar aanvraagt, gaat uw eventueel lagere maandbedrag in per 1 januari van dat kalenderjaar. Vraagt u in de loop van een kalenderjaar aan? Dan gaat het in per de maand volgend op uw aanvraag.

Meestal automatisch verlengd

De berekening van het verlaagde maandbedrag is 1 kalenderjaar geldig. Na dat jaar vragen wij automatisch uw inkomen op, u hoeft niets te doen.

Soms lukt het niet om uw inkomen automatisch op te vragen. U moet dan zelf uw inkomen doorgeven. Hierover krijgt u een bericht van ons. Het is belangrijk dat u op tijd reageert. Doet u dit niet? Dan nemen we de verlenging niet verder in behandeling. U zult dan een nieuw verzoek voor verlaging moeten doen in Mijn DUO.

Geen uitstel van betaling

U krijgt geen uitstel van betaling wanneer u een lager maandbedrag hebt aangevraagd. Zolang u nog geen nieuw bericht hebt gekregen over een eventuele verlaging van uw maandbedrag, moet u het oude maandbedrag blijven betalen. Als we uw maandbedrag verlagen, krijgt u het te veel betaalde automatisch terug.