Naar Home

Getrouwd of samenwonend

Wanneer ziet de overheid iemand als uw partner?

Getrouwd of geregistreerd partner

Bent u getrouwd? Dan is diegene uw partner. Als u een geregistreerd partnerschap hebt, is uw geregistreerde partner uiteraard uw partner.

Samenwonen

Bent u niet getrouwd en geen geregistreerde partners, maar woont u wel op hetzelfde adres? Iemand met wie u samenwoont, is uw partner in deze situaties:

 • U hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris.
 • U hebt samen een kind.
 • U bent samen eigenaar van een huis.
 • U bent elkaars partner voor een pensioenregeling.
 • U bent elkaars partner voor de belasting (‘fiscaal partners’).
 • U bent 27 jaar of ouder en alleen u én uw kind woont samen met een van uw ouders
 • U of de andere persoon heeft een minderjarig kind dat ook op het adres woont. Alleen als 1 van u een kamer huurt van de ander, of als u beiden een kamer huurt van een derde, bent u geen partners van elkaar. U moet dan wel een huurcontract hebben.

Kamer huren

Woont op het adres ook een kind van 1 van u? Dan wordt u gezien als partners. Alleen als 1 van u een kamer huurt van de ander, of als u beiden een kamer huurt van een derde, bent u geen partners van elkaar. U moet dan wel een huurcontract hebben.

Samenwonen met uw ouder of kind

Woont u samen met een van uw ouders? Of met uw zoon of dochter? Uw kind of ouder is uw partner als deze 2 situaties voor u gelden:

 • Op 1 januari was u allebei 27 jaar of ouder.
 • 1 van de situaties onder 'Samenwonen' geldt voor u.

Niet op hetzelfde adres

Woont u niet meer op hetzelfde adres en gaat u scheiden? Dan bent u niet langer partners. Woont uw partner in een verpleegtehuis, dan bent u nog wel partners.

Niet het hele jaar partners

Krijgt u tegemoetkoming deeltijders of tegemoetkoming leraren? Of krijgt 1 van uw kinderen tegemoetkoming scholieren? Voor deze regelingen kijken we naar het kalenderjaar waarin het schooljaar begint. Woont u in dat kalenderjaar meer dan 6 maanden samen? Of hebt u meer dan 6 maanden samengewoond? Dan beschouwen we u voor het hele schooljaar als partners. Ook als u inmiddels uit elkaar bent.

Betaalt u een studieschuld terug? Dan bekijken we uw partnersituatie per maand. We gaan uit van de situatie op de 1e van de maand.

EU-studenten

Wilt u aanspraak maken op financiering omdat uw niet-Nederlandse partner meer dan 32 uur per maand in Nederland werkt? Dan hebt u alléén een partner als u:

 • getrouwd bent, of
 • een geregistreerd partnerschap hebt, of
 • kunt aantonen dat u een duurzame relatie hebt. Bijvoorbeeld omdat u samen een koophuis hebt of omdat u in het land van herkomst meer dan 6 maanden een gezamenlijk huishouden had.