Tegemoetkoming leraren

Bent u student, zij-instromer of contractant en volgt u een lerarenopleiding aan hbo of universiteit? Of wilt u uw bevoegdheid halen via een PDG-traject (pedagogisch-didactisch getuigschrift)? Dan kunt u een tegemoetkoming leraren aanvragen. Hoeveel tegemoetkoming u kunt krijgen, leest u op de pagina Bedragen en betaalmomenten

Voorwaarden

 • U volgt een pabo-opleiding of een lerarenopleiding voor een 1e- of 2e-graadsbevoegdheid in het voortgezet of beroepsonderwijs.
 • U staat als student, zij-instromer of contractant ingeschreven.
 • De school is een door het ministerie van OCW bekostigde, erkende of aangewezen instelling.
 • U kunt geen reguliere studiefinanciering meer krijgen, ook niet in de vorm van een lening of studentenreisproduct.
 • U vraagt de tegemoetkoming aan vóór het einde van het studiejaar (31 augustus).
 • De tegemoetkoming is afhankelijk van uw verzamelinkomen of belastbaar loon en dat van uw eventuele partner. We kijken naar het inkomen van 2 jaar geleden.
  - Voor het studiejaar 2021-2022 kijken we naar het inkomen van 2019. U krijgt dan een maximale tegemoetkoming als uw inkomen niet hoger is dan € 37.081,00.  
  - Voor het studiejaar 2022-2023 kijken we naar het inkomen van 2020. U krijgt dan een maximale tegemoetkoming als uw inkomen niet hoger is dan € 38.075,00.
  Bij een hoger inkomen wordt de tegemoetkoming steeds lager.
 • U mag voor dezelfde studie geen lerarenbeurs, instructeursbeurs, subsidie tweede lerarenopleiding of tegemoetkoming onderwijsmasters (hebben) ontvangen. De tegemoetkoming mag u alleen combineren met het levenlanglerenkrediet of de subsidie zij-instroom.
 • U bent Nederlander, u komt uit een EU/EER-land Link opent externe pagina of Zwitserland, of u hebt een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Hebt u een verblijfsvergunning type I? Kijk dan bij de voorwaarden hieronder.
Voorwaarden verblijfsvergunning type I

Gebruik de voorwaardenhulp om te bepalen of u recht hebt op tegemoetkoming leraren.

Voorwaardenhulp verblijfsvergunning type IVoorwaardenhulp verblijfsvergunning type I

Voorwaarden EU/EER-burgers en Zwitsers

U krijgt tegemoetkoming leraren als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont 5 jaar of langer aaneengesloten in Nederland.
 • U bent naar Nederland gekomen om te werken. Dit moet voor minimaal 56 uur per maand zijn.
 • Uw niet-Nederlandse ouder of partner heeft de nationaliteit van een EU/EER-land Link opent externe pagina of Zwitserland en werkt of heeft gewerkt in Nederland voor minimaal 56 uur per maand.

Voldoet u aan 1 van deze voorwaarden? Maak een afspraak op 1 van onze servicekantoren. U moet een aantal bewijsstukken meenemen. Welke dit zijn, leest u bij Bewijsstukken EU/EER-burgers en Zwitsers.

Voldoet u niet aan de genoemde voorwaarden, maar denkt u toch recht te hebben? Neem dan contact met ons op.

Bewijsstukken EU/EER-burgers en Zwitsers

5 jaar of langer aaneengesloten in Nederland

We hebben alleen een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.

Werkzaam in Nederland met vast, tijdelijk of oproepcontract

Als u zelf een arbeidscontract hebt:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs

Als uw ouder een arbeidscontract heeft:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs van uzelf + uw ouder
 • uw geboorteakte

Als uw partner een arbeidscontract heeft:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs van uzelf + uw partner
 • trouwboekje of akte van geregistreerd partnerschap

Een kopie van de bewijsstukken is voldoende.

Werkzaam in Nederland als freelancer of zzp'er

Bent u freelancer of zzp'er, of is uw ouder of partner dat? Dan leggen we u liever persoonlijk uit welke bewijsstukken we nodig hebben. Bel ons of maak een afspraak op 1 van onze servicekantoren.

Controle gewerkte uren

DUO controleert jaarlijks of u, uw ouder of uw partner iedere maand 56 uur heeft gewerkt.

Aanvragen met formulier

Vraag de tegemoetkoming aan met het formulier Aanvraag tegemoetkoming leraren. Aanvragen kan het hele studiejaar. 

Het aanvraagformulier voor het studiejaar 22-23 komt half juni beschikbaar.

Inkomen gedaald

We kijken naar het inkomen van 2 jaar geleden. Daalde uw gezamenlijke inkomen daarna met minstens 15 %? Dan kunt u ons vragen om van een recenter inkomensjaar uit te gaan. U kunt dit aangeven bij uw aanvraag.

Stoppen of wijzigen opleiding

Stopt u met uw studie? Of gaat u een andere opleiding doen? Geef de einddatum van uw opleiding aan ons door via tlo@duo.nl. Vermeld uw burgerservicenummer en uw persoonsgegevens in uw e-mail.

Hoelang recht

U krijgt maximaal 24 maanden een tegemoetkoming leraren. U moet de tegemoetkoming binnen 48 maanden opmaken.

Gift of terugbetalen

De tegemoetkoming is een gift. Deze tegemoetkoming wordt toegekend per studiejaar, maar alleen over de maanden dat u ingeschreven staat.

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met 050 599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Of stuur een e-mail naar tlo@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee