Tegemoetkoming leraren

 • Bent u student, zij-instromer of contractant en volgt u een lerarenopleiding aan hbo of universiteit?
 • Of wilt u uw bevoegdheid halen via een -traject (pedagogisch-didactisch getuigschrift)?
 • Of volgt u binnen uw master een educatieve specialisatie die leidt tot lesbevoegdheid?

Dan kunt u een tegemoetkoming leraren aanvragen. Hoeveel tegemoetkoming u kunt krijgen, leest u op de pagina Bedragen en betaalmomenten.

Voorwaarden

 • U volgt een pabo-opleiding of een lerarenopleiding voor een 1e- of 2e-graadsbevoegdheid in het voortgezet of beroepsonderwijs. Dit mag ook een -traject zijn. Of u volgt binnen uw master een educatieve specialisatie die leidt tot lesbevoegdheid.
 • U staat als student, zij-instromer of contractant ingeschreven.
 • De school is een door het ministerie van OCW bekostigde, erkende of aangewezen instelling.
 • U kunt geen reguliere studiefinanciering meer krijgen, ook niet in de vorm van een lening of studentenreisproduct.
 • U vraagt de tegemoetkoming aan vóór het einde van het studiejaar (31 augustus).
 • De tegemoetkoming is afhankelijk van uw verzamelinkomen of belastbaar loon en dat van uw eventuele partner. We kijken naar het inkomen van 2 jaar geleden.

  Voor het studiejaar 2023-2024 kijken we naar het inkomen van 2021. U krijgt dan een maximale tegemoetkoming als uw inkomen niet hoger is dan € 38.799,-. Voor het studiejaar 2024-2025 kijken we naar het inkomen van 2022. U krijgt dan een maximale tegemoetkoming als uw inkomen niet hoger is dan € 40.284,-. Bij een hoger inkomen wordt de tegemoetkoming steeds lager.
 • U krijgt voor dezelfde opleiding in hetzelfde studiejaar geen lerarenbeurs, instructeursbeurs of subsidie tweede lerarenopleiding. De tegemoetkoming mag u alleen combineren met levenlanglerenkrediet of subsidie zij-instroom.
 • U bent Nederlander óf:
  • u hebt een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Hebt u een verblijfsvergunning type I? Kijk dan bij de voorwaarden hieronder.
  • u komt uit een EU/EER-land Link opent externe pagina of Zwitserland. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee met uw aanvraag.
  • u komt uit het Verenigd Koninkrijk en hebt een verblijfsvergunning Article 50. Stuur een kopie van de voor- en achterkant van uw verblijfsvergunning mee met uw aanvraag.
Voorwaarden verblijfsvergunning type I

Gebruik de voorwaardenhulp om te bepalen of u recht hebt op tegemoetkoming leraren.

Voorwaardenhulp verblijfsvergunning type IVoorwaardenhulp verblijfsvergunning type I

Aanvragen met formulier

Vraag de tegemoetkoming aan met het formulier Aanvraag tegemoetkoming leraren. Aanvragen kan het hele studiejaar. 

Inkomen gedaald

We kijken naar het inkomen van 2 jaar geleden. Daalde uw gezamenlijke inkomen daarna met minstens 15%? Dan kunt u ons vragen om van een recenter inkomensjaar uit te gaan. U kunt dit aangeven bij uw aanvraag.

Stoppen of wijzigen opleiding

Stopt u met uw studie? Of gaat u een andere opleiding doen? Geef de einddatum van uw opleiding aan ons door via tlo@duo.nl. Vermeld uw burgerservicenummer en uw persoonsgegevens in uw e-mail.

Hoelang recht

U krijgt maximaal 24 maanden een tegemoetkoming leraren. U moet de tegemoetkoming binnen 48 maanden opmaken.

Gift of terugbetalen

De tegemoetkoming is een gift. Deze tegemoetkoming wordt toegekend per studiejaar, maar alleen over de maanden dat u ingeschreven staat.

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met 050 599 90 99. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar tlo@duo.nl.