Naar Geld voor school en studie

Tegemoetkomingen en subsidies lerarenopleiding

Wilt u leraar worden? Of wilt u als leraar een extra bevoegdheid halen? Dat kan. Er zijn verschillende tegemoetkomingen en subsidies mogelijk.

 1. In het kort
 2. Tegemoetkoming leraren
 3. Tegemoetkoming onderwijsmasters
 4. Subsidie korte scholingstrajecten vo
 5. Subsidie cultuurbegeleider
 6. Extra studiefinanciering
 7. Bedragen en betaalmomenten

Tegemoetkoming leraren

Bent u student, zij-instromer of contractant en volgt u een lerarenopleiding aan hbo of universiteit? Of wilt u uw bevoegdheid halen via een PDG-traject (pedagogisch-didactisch getuigschrift)? Dan kunt u een tegemoetkoming leraren aanvragen.

Voorwaarden

 • U volgt een pabo-opleiding of een lerarenopleiding voor een 1e- of 2e-graadsbevoegdheid in het voortgezet of beroepsonderwijs.
 • U staat als student, zij-instromer of contractant ingeschreven.
 • De school is een door het ministerie van OCW bekostigde, erkende of aangewezen instelling.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Hebt u een andere verblijfsvergunning of komt u uit een EER-land of Zwitserland? Vul dan het nationaliteitenschema in.
 • Of u een tegemoetkoming krijgt, is afhankelijk van uw inkomen. U kreeg voor het studiejaar 2018-2019 een maximale tegemoetkoming als uw (gezamenlijke) inkomen in 2016 niet hoger was dan € 34.772,40.
 • U kunt geen reguliere studiefinanciering meer krijgen, ook niet in de vorm van een lening of studentenreisproduct.
 • U vraagt de tegemoetkoming aan vóór het einde van het studiejaar (31 augustus).
 • U mag voor dezelfde studie niet tegelijkertijd een tegemoetkoming onderwijsmasters krijgen. De tegemoetkoming mag u wél combineren met het levenlanglerenkrediet.

Inkomen

De tegemoetkoming leraren is afhankelijk van het inkomen van u en uw eventuele partner. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de tegemoetkoming.

We kijken naar het inkomen van 2 jaar geleden. Daalde uw gezamenlijke inkomen daarna met minstens 15 %? Dan kunt u ons vragen om van een recenter inkomensjaar uit te gaan. U kunt dit aangeven bij uw aanvraag.

Aanvragen met formulier

Vraag de tegemoetkoming aan met het formulier Aanvraag tegemoetkoming leraren. Doe dit vóór het einde van het studiejaar (31 augustus). Het postadres vindt u op het formulier.

Bedrag

Hoeveel tegemoetkoming u kunt krijgen, leest u op de pagina Bedragen en betaalmomenten.

Hoelang recht

U krijgt maximaal 24 maanden een tegemoetkoming leraren. U moet de tegemoetkoming binnen 48 maanden opgebruiken.

Gift of terugbetalen

De tegemoetkoming leraren is automatisch een gift. U ontvangt deze gift alleen over de periode van inschrijving.

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u mailen naar tlo@duo.nl.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee