Extra studiefinanciering

Hebt u een opleiding aan hbo of universiteit afgerond en gaat u daarna een lerarenopleiding doen? Dan kunt u 12 maanden extra studiefinanciering krijgen. Van belang is de lerarenopleiding die u gaat doen, in combinatie met uw vooropleiding.

Voorwaarden

  • U voldoet aan de voorwaarden voor studiefinanciering.
  • U doet een lerarenopleiding uit onderstaande tabel, in combinatie met de daarbij genoemde vooropleiding.
Lerarenopleiding Vooropleiding

* U kunt alleen extra studiefinanciering krijgen als u voorafgaand aan de kopopleiding een inhoudelijk verwante hbo- of wo-bachelor hebt afgerond. U vindt de verwante opleidingen in de tabel Verwante opleidingen kopopleidingen.

** De voorafgaande wo-master mag geen lerarenopleiding zijn.

Kopopleiding 2e-graadsleraar Verwante hbo- of wo-bachelor *
1e-graadsleraar Wo-master **
1e-graadsleraar Wo-master gevolgd door kopopleiding 2e-graadsleraar

Aanvragen met formulier

U vraagt de 12 maanden extra studiefinanciering aan met het formulier Aanvraag extra studiefinanciering voor lerarenopleiding in het hoger onderwijs. Doe dit bij voorkeur 3 maanden van tevoren.

Hoelang recht?

Uw studiefinanciering wordt met 1 jaar verlengd. Dit geldt voor zowel de beurs als lening. Ook mag u 1 jaar langer reizen met het studentenreisproduct.

Gift of terugbetalen

Uw beurs en reisproduct kunnen een gift worden. U moet dan binnen de diplomatermijn van 10 jaar uw diploma behalen. De diplomatermijn is gaan lopen vanaf uw 1e maand studiefinanciering voor hbo of universiteit. Een lening moet u altijd terugbetalen.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee