Instructeursbeurs mbo

Aanvragen 2019-2020 niet meer mogelijk

Hebt u in september 2019 aangevraagd? U kunt nog wel een werkgeversverklaring (95Kb, pdf) met bewijsstukken mailen naar instructeursbeurs@duo.nl. Het aanvraagformulier voor 2020-2021 staat vanaf 1 april op onze website.

Bent u instructeur in het mbo en wilt u een associate degree of een bacheloropleiding doen? Voor het studiejaar 2020-2021 kunt u een subsidie voor instructeurs krijgen. De tijdelijke subsidie bestaat uit 2 delen: geld voor studiekosten en geld voor studieverlof.

Voorwaarden

U kunt subsidie voor studiekosten krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U voldoet aan de bekwaamheidseisen voor instructeurs in het mbo.
  • U besteedt minimaal 20% van uw werktijd aan het geven van instructies op een mbo.
  • Uw opleiding staat in het CROHO.
  • U start in studiejaar 2020-2021 met uw opleiding.
  • U mag voor dezelfde studie niet tegelijkertijd een tegemoetkoming leraren krijgen.

Bent u in dienst bij een school? Dan kunt u ook subsidie voor studieverlof aanvragen voor uw werkgever.

Op tijd aanvragen

U kunt de instructeursbeurs voor studiejaar 2020-2021 aanvragen van 1 april tot en met 31 mei 2020. Er is een beperkt budget en we behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Hoelang recht

U kunt voor maximaal 3 jaar een instructeursbeurs krijgen. De maximale duur is gebaseerd op de startdatum en de studielast van uw opleiding.

Studielast Maximale subsidieduur
Minder dan 60 studiepunten 1 jaar
60 studiepunten 2 jaar
Meer dan 60 studiepunten 3 jaar
Elk jaar opnieuw aanvragen

De subsidie voor studiekosten en voor studieverlof wordt telkens voor 1 studiejaar toegekend. U moet elk jaar opnieuw aanvragen. Hebt u de subsidie al eerder gehad? Dan krijgt u voorrang voor uw 2e of 3e jaar.

Herhaalde aanvraag op tijd indienen

  • opleiding van 60 studiepunten: binnen 3 studiejaren na de 1e subsidieverlening de 2e aanvraag indienen.
  • opleiding van meer dan 60 studiepunten: binnen 5 studiejaren na de 1e subsidieverlening de 2e en 3e aanvraag indienen.

Bedragen

Op de pagina Bedragen en betaalmomenten staat hoeveel subsidie u kunt krijgen. De subsidie voor studieverlof betalen we aan uw school, tegelijk met de reguliere bekostiging.

Uw werkgever kan per jaar voor maximaal 160 klokuren subsidie voor studieverlof krijgen. In 2019 is dit € 36,29 per uur. Bij een deeltijdaanstelling vergoeden we naar rato.

Gift of terugbetalen

Als u jaarlijks minimaal 15 studiepunten haalt, wordt de subsidie een gift. U moet hiervan ieder studiejaar een bewijs mailen naar instructeursbeurs@duo.nl.

Haalt u minder dan 15 punten, dan moet u de subsidie van dat jaar terugbetalen.

Contact

Hebt u vragen of wijzigingen? Bel gerust. Afdeling Lerarenbeurs: 050-599 9099, bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Mailen kan ook: instructeursbeurs@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee