Instructeursbeurs mbo

Bent u instructeur in het mbo en wilt u een associate degree of een bacheloropleiding doen? Tot en met 31 mei 2020 kon u voor het studiejaar 2020-2021 een subsidie voor instructeurs aanvragen. De tijdelijke subsidie bestaat uit 2 delen: geld voor studiekosten en geld voor studieverlof.

Maatregelen coronavirus

Vanwege het coronavirus neemt DUO een aantal maatregelen. Voor de instructeursbeurs is het vereiste aantal studiepunten verlaagd. Lees meer

Voorwaarden

U kunt subsidie voor studiekosten krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U voldoet op het moment van aanvragen aan de bekwaamheidseisen voor instructeurs in het mbo
 • U besteedt minimaal 20% van uw werktijd aan het geven van instructies op een mbo.
 • Uw opleiding staat in het CROHO.
 • U start of vervolgt uw opleiding in studiejaar 2020-2021.
 • U mag voor dezelfde studie niet tegelijkertijd een tegemoetkoming leraren krijgen.

Bent u in dienst bij een school? Dan kunt u ook subsidie voor studieverlof aanvragen voor uw werkgever.

Bekwaamheidseisen

U voldoet aan de bekwaamheidseisen als u 1 van de onderstaande documenten hebt:

 • een PDG (getuigschrift pedagogisch-didactische scholing WEB)
 • een diploma van een eerste- of tweedegraads lerarenopleiding
 • een diploma van een associate degree gericht op het beroep van onderwijsondersteuner of instructeur
 • een diploma van de mbo-opleiding Instructeur mbo
 • een buitenlands diploma dat is gelijkgesteld aan 1 van de bovenstaande diploma's
 • een vergelijkbaar, erkend buitenlands diploma

U hebt geen van de genoemde diploma's

Werkte u op 1 augustus 2018 al als instructeur? Alleen dan kan het bevoegd gezag van de instelling een verklaring afgeven dat u onder het overgangsrecht valt. Daarmee voldoet u alsnog aan de bekwaamheidseisen.

Aanvragen

U kon de instructeursbeurs voor studiejaar 2020-2021 aanvragen van 1 april tot en met 31 mei 2020. Er is een beperkt budget en we behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Voor de werkgeversverklaring hebt u tot en met 30 juni de tijd. E-mail het aanvraagformulier met de bewijsstukken en werkgeversverklaring naar instructeursbeurs@duo.nl.

Hoelang recht

U kunt voor maximaal 3 jaar een instructeursbeurs krijgen. De maximale duur is gebaseerd op de startdatum en de studielast van uw opleiding.

Studielast Maximale subsidieduur
Minder dan 60 studiepunten 1 jaar
60 studiepunten 2 jaar
Meer dan 60 studiepunten 3 jaar

Elk jaar opnieuw aanvragen

De subsidie voor studiekosten en voor studieverlof wordt telkens voor 1 studiejaar toegekend. U moet elk jaar opnieuw aanvragen. Hebt u de subsidie al eerder gehad? Dan krijgt u voorrang voor uw 2e of 3e jaar.

Herhaalde aanvraag op tijd indienen

 • opleiding van 60 studiepunten: binnen 3 studiejaren na de 1e subsidieverlening de 2e aanvraag indienen.
 • opleiding van meer dan 60 studiepunten: binnen 5 studiejaren na de 1e subsidieverlening de 2e en 3e aanvraag indienen.
Wijzigingen

Persoonlijke gegevens

Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zoals een nieuw rekeningnummer, geeft u door via instructeursbeurs@duo.nl.

Collegegeld

 • Een verlaging van het collegegeld kunt u het hele studiejaar doorgeven via ons e-mailadres instructeursbeurs@duo.nl.
 • Is uw collegegeld hoger geworden? Dan kunt u dit tot en met 15 oktober doorgeven via ons e-mailadres instructeursbeurs@duo.nl. U moet een bewijsstuk van het betaalde collegegeld meesturen.

Studieverlof

Krijgt uw werkgever subsidie voor studieverlof voor u? Wijzigingen in studieverlof hebben dan gevolgen voor de vergoeding studieverlof. Uw werkgever moet de wijziging doorgeven met het formulier Verklaring werkgever instructeursbeurs mbo.

 • Een verhoging van het aantal studieverlofuren moet uw werkgever uiterlijk 15 oktober doorgeven.
 • Een verlaging van het aantal studieverlofuren kan uw werkgever altijd doorgeven.

Bedragen

Op de pagina Bedragen en betaalmomenten staat hoeveel subsidie u kunt krijgen. De subsidie voor studieverlof betalen we aan uw school, tegelijk met de reguliere bekostiging.

Uw werkgever kan per jaar voor maximaal 160 klokuren subsidie voor studieverlof krijgen. In 2020 is dit € 36,29 per uur. Bij een deeltijdaanstelling vergoeden we naar rato.

Gift of terugbetalen

We beoordelen binnen 22 weken na afloop van het studiejaar of u voldoende studiepunten hebt gehaald. Hebt u onvoldoende punten gehaald, dan moet u de instructeursbeurs voor dat jaar terugbetalen.

Minimaal 15 studiepunten per studiejaar

U moet minimaal 15 studiepunten (ECTS) per studiejaar halen, ook als u later start of vrijstellingen hebt. Hebt u zoveel vrijstellingen dat u geen 15 studiepunten kunt halen? Neem dan contact met ons op.

In het studiejaar waarin u afstudeert, hoeft u geen 15 ECTS te halen. Deze voorwaarde vervalt dan omdat u uw diploma hebt behaald.

Een studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Studiepunten niet gehaald

Hebt u geen 15 studiepunten gehaald, dan bent u verplicht dit zo snel mogelijk te mailen naar instructeursbeurs@duo.nl. U hebt dan 1 jaar van uw instructeursbeurs verbruikt. Ook moet u de beurs van dat jaar terugbetalen. De subsidie voor studieverlof die aan uw werkgever is uitbetaald, wordt niet teruggevorderd.

Contact

Hebt u vragen of wijzigingen? Bel gerust. Afdeling Lerarenbeurs: 050-599 9099, bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Mailen kan ook: instructeursbeurs@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee