Opleidingsgegevens in CROHO

Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) bevat gegevens van vroegere, actuele en toekomstige opleidingen. De instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste en actuele gegevens in CROHO. Instellingen in het hoger onderwijs kunnen opleidingsgegevens laten toevoegen in het CROHO. Deze registratie is nodig voor:

  • De bekostiging van opleidingen aan bekostigde instellingen.
  • Het toekennen van studiefinanciering.
  • Het verlenen van graden en titels door de instelling.

Raadplegen en downloaden

U kunt het CROHO-register downloaden of op internet raadplegen. Online wordt het CROHO dagelijks bijgewerkt. De downloadbestanden worden iedere maandag bijgewerkt.

Raadplegen CROHO (opent nieuw venster)
Handleiding CROHO (498Kb, pdf)

Downloaden actueel CROHO in Excel (15942Kb, zip)
Downloaden actueel CROHO in ASCII (2154Kb, zip)

Filteren op studiecodes

In het excel- of ascii-bestand kunt u filteren op studiecodes. Elke opleiding heeft een eigen studiecode. Afhankelijk van de soort opleiding bevindt de studiecode zich in een bepaalde serie, zie in het bestand hieronder.

Studiecodes (9Kb, pdf)

Uitzonderingen