Hoger onderwijs

Nu belangrijk

Hieronder ziet u op welke datums u gegevens moet aanleveren aan DUO, of wanneer er gegevens van DUO beschikbaar zijn.

    1. Betaaldatum bekostiging

    2. Vastleggen inschrijf- en examenresultaatgegevens voor bekostiging

    3. BRIN-wijzigingen per 1 januari 2017

    4. Verzending eventuele bijstellingsbrief rijksbijdrage 2016

    5. Betaaldatum bekostiging

Naar alle belangrijke datums

Alle onderwerpen