Naar Studentenadministratie

Programma van eisen BRON HO

Voor een optimale gegevensuitwisseling is het van belang dat instellingen werken met software die voldoet aan de eisen van DUO.

De nieuwste versie van het Programma van eisen is op 14 september 2020 gepubliceerd.

In het programma van eisen (PvE) staat aan welke eisen uw software moet voldoen.

Voor de deelnemende instellingen aan het experiment vraagfinanciering ho is er een addendum op het PvE.