Het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 bepaalt hoe de rijksbijdrage voor instellingen in het hoger onderwijs wordt berekend. Het aantal bekostigde inschrijvingen en graden speelt daarbij een belangrijke rol. 

Beslisregels statustoekenning Rijksbijdrage

Het document Beslisregels statustoekenning Rijksbijdrage ho beschrijft het statustoekenningsproces. Daarin staat welke inschrijvingen en graden voor bekostiging in aanmerking komen.

Beslisregels statustoekenning subsidie vraagfinanciering

Notitie Helderheid bekostiging Ho

In de notitie Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs (2003) en de Aanvullende notitie (2004) staat informatie over de interpretatie en het toepassen van de bekostigingsregels. Deze regels gelden vanaf 1 oktober 2003.

De notities behandelen deze thema’s:

  1. Uitbesteding
  2. Investeren van publieke middelen in private activiteiten
  3. Het verlenen van vrijstellingen
  4. Bekostiging van buitenlandse studenten
  5. Collegegeld niet betaald door student zelf
  6. Studenten die modules van opleidingen volgen
  7. Studenten die een andere opleiding volgen dan waarvoor ze zijn ingeschreven
  8. Bekostiging van maatwerktrajecten
  9. Bekostiging van het kunstonderwijs 
  10. Nieuw thema: het aantal voor de bekostiging mee te tellen studenten (2004)

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen. 

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 33 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. 

Terugbelverzoek

Kunnen we u terugbellen? Mail dan naar ico@duo.nl en zet bij het onderwerp: terugbelverzoek. Vermeld in de mail uw naam, telefoonnummer en eventueel instellingscode. We bellen u vandaag of de volgende werkdag terug.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee