Bekostiging ho

Het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 bepaalt hoe de rijksbijdrage voor instellingen in het hoger onderwijs wordt berekend. Het aantal bekostigde inschrijvingen en graden speelt daarbij een belangrijke rol.