Verantwoorden makkelijk maken

Lees meer over samen digitaal verantwoorden

Naar Verantwoording

Assurance-rapport

Elk jaar hebben ho-instellingen tot en met 15 april de tijd om het assurance-rapport voor het komende bekostigingsjaar aan te leveren. De universiteiten melden de behaalde proefschriften, ontwerperscertificaten en joint doctorates op het bekostigingsformulier en voegen het toe aan het assurance-rapport.

Uw accountant moet het assurance-rapport en het bekostigingsformulier (als dat van toepassing is)  waarmerken. U kunt het assurance-rapport digitaal of per post aanleveren.

Accountantscontrole

U heeft tot en met 14 april de tijd om wijzigingen te corrigeren in ROD:

  • op de reeds aangeleverde  inschrijvingen ( inschrijving op de peildatum en uiterlijk 30 november in ROD) en
  • op graden ( behaald in de peilperiode en uiterlijk 30 november in ROD). 

Na de wijzigingen in ROD vraagt u een Overzicht Basis- en diplomagegevens Onderzoek (OBO) aan in Mijn DUO. In combinatie met een eventuele verschillenlijst vormt dit OBO de basis voor de jaarlijkse controlewerkzaamheden door de accountant. 

Voert u na de aanvraag van een OBO toch een wijziging door, dan moet u een nieuw OBO aanvragen. In het OBO staat alle informatie die van belang is voor de bekostiging. Op basis van het OBO voert uw accountant controle uit en stelt het assurance-rapport op. 

Uiterlijk 15 april levert u een gewaarmerkt assurance-rapport bij DUO aan. Daarmee stelt DUO de bekostiging vast.

Een OBO vraagt u aan in Mijn DUO. De volgende werkdag staat de OBO op Mijn DUO. Hierna controleert uw accountant de OBO. Registreer ruim voor de uiterlijke datum de wijzigingen in ROD en vraag het OBO op tijd aan, om aan de verplichte aanlevering van het assurance-rapport te kunnen voldoen.

Format goedkeurend assurance-rapport

Uw accountant kan onderstaand format voor het goedkeurend assurance-rapport gebruiken. Om fouten te voorkomen, kunnen alleen de invulbare velden bewerkt worden.

Digitaal aanleveren

Levert u het assurance-rapport digitaal aan? Koppel dan de rol 'HO Verzenden AR' aan de medewerker die het assurance-rapport verstuurt. Raadpleeg hiervoor de beheerder van de beveiligde site op uw instelling.

  • Maak van het assurance-rapport een pdf-bestand. 
  • Bouw de bestandsnaam als volgt op: AR99XXHOJJJJ.pdf. 99XX staat voor uw instellingscode en JJJJ voor het jaar waarop het assurance-rapport betrekking heeft. Heeft het rapport een andere naam dan kunt u het niet verzenden.
  • Eventuele aanvullingen op het assurance-rapport moeten dezelfde bestandsnaam hebben. 
  • Universiteiten vullen ook het formulier 'Bekostigingsgegevens assurance-rapport' in. 
  • Scan het formulier en lever dit aan, samen met het assurance-rapport.

Per post aanleveren

Levert u het assurance-rapport per post aan? Stuur het rapport dan samen met het formulier Bekostigingsgegevens assurance-rapport naar het volgende adres:

Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. RNE/ Onderwijsnummer Informatiepunt Onderwijs
Postbus 30152
9700 LC Groningen

Wilt u het assurance-rapport per koeriersdienst aanleveren? Maak dan eerst een afspraak hierover met de helpdesk van ho. Het telefoonnummer is 050-599 77 38.

Contact ROD ho

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via registersho@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 3 werkdagen. Verstuur geen privacygevoelige gegevens. Wilt u een kopie van een document opsturen, maak dan de persoonsgegevens onleesbaar.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 77 38 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee