Contact over studiefinanciering

Contactinformatie voor studenten, scholieren, terugbetalers, leraren en ouders vindt u op DUO Particulier.

Contact

Zoekt u een telefoonnummer of e-mailadres van DUO? Kies eerst het onderwerp van uw vraag, dan weet u zeker dat uw vraag terechtkomt bij de juiste medewerker.

Bekostiging en subsidies

Hier vindt u telefoonnummers en e-mailadressen voor vragen over wetten en regels, bekostiging, subsidies, verantwoording en onderwijsvernieuwing.

Crebo en croho

Hier vindt u telefoonnummers en e-mailadressen voor vragen over Crebo en CROHO.

Examens, toetsing en diploma's

Hier vindt u telefoonnummers en e-mailadressen voor vragen over examens, waardepapier, diploma’s en Facet.

Inburgeren

Hier vindt u het telefoonnummer en e-mailadres voor vragen over inburgeren.

Instellingsgegevens wijzigen

Lees hier hoe u de gegevens van uw instelling of bestuur wijzigt bij DUO.

Kinderopvang

Hier vindt u het telefoonnummer en e-mailadres voor vragen over kinderopvang.

Leerlingen- en studentenadministratie

Hier vindt u telefoonnummers en e-mailadressen voor vragen over het registreren en uitwisselen van gegevens met het basisregister onderwijs (BRON).

Lerarenportfolio

Hier vindt u het telefoonnummer en e-mailadres voor vragen over het aanleveren van basisgegevens leraren voor het lerarenportfolio.

Levering personeelsgegevens

Hier vindt u het telefoonnummer en e-mailadres voor vragen over het aanleveren van personeelsgegevens.

Onderwijsdata

Hier vindt u het e-mailadres voor vragen over open data en informatieproducten die DUO beschikbaar stelt.

Oneens met DUO

Hier vindt u het adres om in bezwaar te gaan, DUO in gebreke te stellen of een klacht in te dienen.

Verzuim

Hier vindt u het telefoonnummer en e-mailadres voor vragen over verzuim.

Rekeningnummer wijzigen

Hier vindt u informatie hoe u het rekeningnummer van uw bestuur wijzigt.