Naar Contact

Levering Personeelsgegevens

Helpdesk Levering Personeelsgegevens

Voor vragen over het aanleveren van personeelsgegevens in het kader van OWP (onderwijzend personeel) kunnen onderwijsinstellingen terecht bij de helpdesk gegevensleveringen. De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur. Wij proberen uw e-mail binnen 5 werkdagen af te handelen.

Sector E-mail Telefoon
Po, vo en mbo personeelsgegevens@duo.nl 050 599 9551