Naar Home

Primair onderwijs

Belangrijke datums

Hieronder ziet u op welke datums u gegevens moet aanleveren aan DUO, of wanneer er gegevens van DUO beschikbaar zijn.

Naar alle belangrijke datums

Alle onderwerpen

 • Leerlingenadministratie

  Leerling inschrijven, signalen oplossen en een veilige verbinding regelen.

 • Bekostiging en subsidies

  Basisbekostiging, aanvullende bekostiging en subsidies aanvragen.

 • Verantwoording

  Assurance-rapport, jaarstukken indienen, jaarrekening in XBRL.

 • Personeel

  Maandopgave geweigerde vacatures, levering personeelsgegevens, GGL-gegevens, onderwijsbevoegdheid bepalen.

 • Stichten en opheffen

  Oprichten, fuseren besturen, fuseren, aanvragen nevenvestiging so en vso, opheffen van een school.

 • Instellingsgegevens

  Raadplegen en registreren in RIO, wijzigen in BRIN, Mijn Helpdesk PO wijzigen, rekeningnummer veranderen.

 • Softwareleveranciers

  Programma van eisen en overige informatie voor softwareleveranciers. Voor LAS en voor aanleveren basisgegevens leraren.

 • Onderwijsaanbod

  Aanvragen deelname Experiment onderwijszorgarrangementen

Nieuwsberichten

Het onderwijs is altijd in beweging. Op de hoogte blijven?
Abonneer u op het e-zine.

Naar het nieuwsoverzicht