Naar Leerlingenadministratie

Uitschrijven leerling

Regels bij uitschrijven

 • Schrijf de leerling pas uit als u zeker weet dat hij naar een andere school gaat. U hebt geen inschrijfbewijs van de nieuwe school nodig. Een toezegging van de ouders dat de leerling op de nieuwe school wordt ingeschreven is voldoende.
 • Wissel de uitschrijfdatum binnen 7 dagen uit met BRON.
 • Geef de ouders een uitschrijfbewijs, met daarop persoonsgebonden nummer, naam, voorletters, geboortedatum en geslacht.
 • De uitschrijving en de nieuwe inschrijving moeten op elkaar aansluiten.
 • De nieuwe school moet de inschrijfdatum binnen 1 week schriftelijk aan u doorgeven.

Uitschrijfdatum registreren

 1. Vul de uitschrijfdatum in bij de leerlinggegevens in uw leerlingenadministratiesysteem (LAS).
 2. Wissel de gegevens binnen 7 dagen uit met BRON.
 3. Haal de terugkoppelingen van BRON op in uw LAS.
 4. U ontvangt een bericht 'Kennisgeving in- en uitschrijvingen' met de uitschrijfdatum in uw LAS.
 5. Zodra de leerling is ingeschreven op een nieuwe school ontvangt u een kennisgevingsbericht met de inschrijfdatum van de nieuwe school in uw LAS.
 6. Pas eventueel de gegevens aan en wissel opnieuw uit.

Geef voorlopig nog een uitschrijfbewijs mee aan de ouders, ook al krijgt u een digitaal in- en uitschrijfbewijs in uw LAS.

Correcte uitschrijfdatum

Twijfelt u over de uitschrijfdatum? Met de uitschrijfhulp ziet u binnen een paar stappen wat de correcte uitschrijfdatum is en wat u moet doen.

Uitschrijving moet aansluiten

Zodra de inschrijving op de nieuwe school in BRON staat, ontvangt u een bericht met de inschrijfdatum in uw LAS. Is de nieuwe school een po-school, dan ontvangt deze school uw uitschrijfdatum in hun LAS. De uit- in inschrijfdatum moeten op elkaar aansluiten.

Meestal verlaat een leerling uw school pas aan het einde van het schooljaar. De uitschrijfdatum is dan 31 juli. De leerling wordt per 1 augustus op de nieuwe school ingeschreven.

Uitschrijven tijdens schooljaar

Verlaat een leerling uw school tijdens het schooljaar, dan is de uitschrijfdatum de dag waarop de leerling voor het laatst bij u op school zit.

Inschrijfdatum sluit niet aan

Als de nieuwe inschrijfdatum niet aansluit omdat er een weekend of vakantieweek tussen zit, moet u de uitschrijfdatum aanpassen. Als de nieuwe school de leerling per maandag inschrijft, dan past u de uitschrijfdatum dus aan naar de voorafgaande zondag.

Schrijft u een leerling in groep 8 uit, omdat hij naar het voortgezet onderwijs gaat? Wissel dan de eindtoets en het schooladvies uit met BRON.

Inschrijving verwijderen

Het verwijderen van een inschrijving is niet hetzelfde als het uitschrijven van een leerling. U verwijdert alleen een inschrijving uit BRON als u een verkeerde inschrijfdatum hebt geregistreerd of als de leerling nooit onderwijs heeft gevolgd op uw school. Hoe u dit doet, verschilt per LAS. U kunt dit navragen bij uw softwareleverancier.

Geeft uw softwareleverancier aan dat u de inschrijving niet meer kunt verwijderen? In dat geval kan DUO op uw verzoek de inschrijving verwijderen. De contactpersoon of gemachtigde van de school vult hiervoor het formulier Verzoek handmatige verwijdering van een inschrijving in.

Pas als de leerling is verwijderd uit BRON, mag u de leerling verwijderen uit uw LAS.

Uitschrijfdatum verandert

Een wijziging in de uitschrijfdatum moet u binnen 2 weken uitwisselen met BRON. Als de periode tussen de inschrijfdatum en uw uitschrijfdatum langer is dan 4 weken, mag u de uitschrijfdatum niet meer aanpassen.

Nieuwe school niet bekend

Is de leerling langere tijd afwezig op uw school en is er geen inschrijving op een andere school bekend? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar. U kunt de leerling in overleg met de leerplichtambtenaar uitschrijven.

Neem de laatste schooldag van de leerling als uitschrijfdatum. Deze datum wisselt u uit met BRON.

Leerling verhuist naar het buitenland

Als u zeker weet dat een leerling naar het buitenland is vertrokken en er daardoor geen nieuwe school bekend is, moet u de leerling uitschrijven.

Het veld 'vervolgschool' hoeft u niet in te vullen. Vraagt uw LAS om een BRIN-nummer, vul dan een fictief BRIN-nummer in of gebruik de optie 'onbekend'.

Leerling naar school in het buitenland

Voor leerlingen die in Nederland wonen, maar naar een school in het buitenland gaan, moeten de ouders vrijstelling van leerplicht aanvragen bij de gemeente. Deze leerlingen mag u uitschrijven als u zeker weet dat de leerling onderwijs volgt in het buitenland.

Het veld 'vervolgschool' hoeft u niet in te vullen. Vraagt uw LAS om een BRIN-nummer, vul dan een fictief BRIN-nummer in of gebruik de optie 'onbekend'.

School opgeheven

Is uw school opgeheven, maar hebt u niet alle leerlingen uitgeschreven? Soms is het dan niet meer mogelijk om gegevens uit te wisselen met BRON. In dat geval kunt u DUO verzoeken de leerlingen voor u uit te schrijven. Dit doet u met het formulier Verzoek handmatige uitschrijving, verwijdering van een inschrijving of ophalen terugkoppelingen door DUO bij opgeheven scholen.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee