Naar Primair onderwijs

Stichten en opheffen

Oprichten, instellingsgegevens wijzigen, fuseren besturen, fuseren, aanvragen nevenvestiging so en vso, en opheffen van een school.

Belangrijke datums

Hieronder ziet u op welke datums u gegevens moet aanleveren aan DUO, of wanneer er gegevens van DUO beschikbaar zijn.

Naar alle belangrijke datums