Naar Primair onderwijs

Stichten en opheffen

Oprichten, instellingsgegevens wijzigen, fuseren besturen, fuseren, aanvragen nevenvestiging so en vso, en opheffen van een school.