Naar Stichten en opheffen

Omzetten tot zelfstandige basisschool

Een bestuur kan een nevenvestiging, een deel van een school of een nevenvestiging op een andere locatie, omzetten tot een zelfstandige basisschool. 

U moet hiervoor: 

 • het initiatief melden in de periode van 1 juni tot en met 30 juni 
 • de aanvraag uiterlijk 31 oktober aanleveren
 • voldoen aan de voorwaarden

U vraagt de verzelfstandiging op dezelfde manier aan als bij de aanvraag van een nieuwe school. Kijk bij Stichten school voor het stappenplan en de deadlines.

Voorwaarden

 • U moet aantonen dat op 1 februari in het jaar voorafgaand aan de aanvraag:
  • de overblijvende school voldoet aan de opheffingsnorm 
  • de nieuwe zelfstandige basisschool voldoet aan de stichtingsnorm.
 • U levert een prognose van het verwachte aantal leerlingen aan.
 • De overige voorwaarden zijn hetzelfde als die voor het Stichten van een nieuwe school.

Melden initiatief

 1. Meld uw initiatief via Mijn DUO
 2. U heeft hiervoor de gebruikersrol 'Initiatief nieuwe school aanvrager' nodig.
 3. Melden kan van 1 juni tot en met 30 juni.

Aanvraag indienen

 1. Verstuur uw aanvraag via Mijn DUO.
 2. Ook hiervoor heeft u de gebruikersrol 'Initiatief nieuwe school aanvrager' nodig.
 3. Voeg bij de aanvraag de prognose toe.
 4. Lever uiterlijk 31 oktober uw aanvraag aan.
Prognose verwachte aantal leerlingen

Het benodigd aantal leerlingen is bij verzelfstandiging:

 • van het overblijvend deel van de school, minimaal de opheffingsnorm in de 10 jaren vanaf de verzelfstandiging;
 • van de verzelfstandigde school, minimaal de stichtingsnorm op 1 januari in het 11e kalenderjaar na de aanvraag.
De gegevens die u nodig hebt om te berekenen of u de stichtingsnorm haalt, kunt u opvragen via duo.dienstpostbus.mrvns@duo.nl.

De prognoses van de gemeenten en DUO verschillen soms. De indicatoren van prognoses kunnen anders zijn, maar de cijfers van DUO zijn altijd leidend. Kijk ook bij 'Berekening voor de opheffings-en stichtingsnorm'.

Berekening voor opheffings- en stichtingsnorm

Overblijvende school

Het verwachte aantal leerlingen van het overblijvende deel van de school moet minimaal de opheffingsnorm bedragen en wordt berekend met de formule: e = (f/g)*h

e = het verwachte aantal leerlingen van het overblijvende deel van de school per betreffende viercijferig postcodegebied
f = het aantal leerlingen van het overblijvende deel van de school op 1 februari voorafgaande aan het jaar van de aanvraag woonachtig in het betreffende viercijferig postcodegebied
g = het totaal aantal leerlingen van de basisgeneratie in het betreffende viercijferige postcodegebied op 1 januari van het jaar van aanvraag
h = het totaal aantal leerlingen van de basisgeneratie in het betreffende viercijferige postcodegebied op 1 januari in elk van de 10 jaren na het moment van de verzelfstandiging

Verzelfstandigde deel school

Het verwachte aantal leerlingen van de school die na verzelfstandiging ontstaat, moet minimaal voldoen aan de stichtingsnorm en wordt berekend met de formule: i = (j/k) *l

i = het verwachte aantal leerlingen van de te verzelfstandigen vestiging per betreffende viercijferig postcodegebied
j = het aantal leerlingen van de te verzelfstandigen vestiging op 1 februari voorafgaande aan het jaar van de aanvraag woonachtig in het betreffende viercijferige postcodegebied
k = het totaal aantal leerlingen van de basisgeneratie in het betreffende viercijferige postcodegebied op 1 januari van het jaar van aanvraag
l = het totaal aantal leerlingen van de basisgeneratie in het betreffende viercijferige postcodegebied op 1 januari in het elfde jaar na de aanvraag

Voorbeeld

Voor het verzelfstandigen van een basisschool moet eerst vastgesteld worden welke leerlingen uit welke postcodegebieden de overblijvende school en het verzelfstandigde deel van de school bezoeken. Vervolgens wordt per postcodegebied een prognose voor beide scholen gemaakt. De uitkomsten van de prognose per postcodegebied worden daarna bij elkaar opgeteld. Voor de oorspronkelijke overblijvende school moet worden aangetoond dat deze in elk van de tien kalenderjaren na de verzelfstandiging voldoet aan de opheffingsnorm. Voor de nieuwe verzelfstandigde school moet worden aangetoond dat deze aan de stichtingsnorm voldoet in het 11e kalenderjaar na aanvraag.

Basisschool A (overblijvende school)

Het te verwachten aantal leerlingen van het overblijvende deel van de school moet per 4-cijferig postcodegebied voor ieder van de 10 kalenderjaren na de verzelfstandiging worden vastgesteld. Het te verwachten aantal leerlingen per postcodegebied wordt berekend volgens de formule:

e = (f/g)*h.

Prognose basisschool A, kalenderjaar 1

Postcode f g h e
1234 50 150 200 66
1245 30 100 150 45
6751 65 200 300 97
6752 10 50 100 20
Totaal


228

Prognose basisschool A, kalenderjaar 2

Postcode f g h e
1234 50 150 200 66
1245 30 100 200 60
6751 65 200 450 146
6752 10 50 100 20
Totaal


292

Enzovoort, totdat voor ieder van de 10 kalenderjaren een prognose gemaakt is.

Basisschool A moet in ieder van de 10 kalenderjaren na de verzelfstandiging voldoen aan de opheffingsnorm. De opheffingsnorm in deze gemeente is 150.

Basisschool B (te verzelfstandigen school)

Het te verwachten aantal leerlingen voor de school die na verzelfstandiging ontstaat, moet in het 11e kalenderjaar na de verzelfstandiging voldoen aan de stichtingsnorm. In deze gemeente is de stichtingsnorm 250. Het te verwachten aantal leerlingen per postcodegebied wordt berekend volgens de formule:

i = (j/k)*l

Basisschool B, kalenderjaar 11

Postcode j k l i
1234 50 150 300 100
1253 100 300 400 133
6751 45 500 700 63
6755 55 250 300 66
Totaal


362

Basisschool B moet in het 11e kalenderjaar na de verzelfstandiging voldoen aan de stichtingsnorm. De stichtingsnorm in deze gemeente is 250. Basisschool B haalt de stichtingsnorm.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 11 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. 

Terugbelverzoek

Hebt u na 13.00 uur een vraag? Mail dan naar ico@duo.nl en zet bij het onderwerp: terugbelverzoek. Vermeld in de mail uw naam, telefoonnummer en eventueel instellingscode. We bellen u vandaag of de volgende werkdag terug.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee