Naar Leerlingenadministratie

Leerjaar en groep uitwisselen

Wissel ieder nieuw schooljaar voor alle leerlingen het leerjaar en de groep uit waarin ze onderwijs volgen:

  1. Voer de datum in waarop de leerling naar het leerjaar en/of de groep gaat. Gaat het om de 1e dag van het nieuwe schooljaar, dan wordt deze datum 1 augustus.
  2. Voer het nieuwe leerjaar in.
  3. Voer de nieuwe groep in.
  4. Gaat de leerling ook naar een andere vestiging? Voer dan ook de gegevens van de nieuwe vestiging in.
  5. Wissel de gegevens van de leerling binnen 2 weken uit met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON).

Leerjaar bepalen

Hoe u het leerjaar bepaalt, hangt af van het soort school.

Leerjaren in het basisonderwijs

In het basisonderwijs is het leerjaar het onderwijsniveau van de leerling: de leerjaren 1 t/m 8.

Leerjaren in het speciaal basisonderwijs

Het speciaal basisonderwijs heeft de leerjaren 1 t/m 8. Maar het komt regelmatig voor dat een leerling niet voor alle vakken hetzelfde niveau haalt. Registreer dan het leerjaar waarop hij het meest onderwijs volgt. Registreer leerjaar 8 als de leerling het volgende schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaat. Doe dit bij voorkeur vóór 1 maart van het laatste schooljaar. 

Leerjaren in het (voortgezet) speciaal onderwijs

In het (voortgezet) speciaal onderwijs is het leerjaar het aantal jaren dat een leerling onderwijs volgt. Hierbij tellen de jaren op andere scholen, in andere onderwijssoorten en soorten verblijf ook mee. Alle leerlingen worden aan het begin van een nieuw schooljaar met ingang van 1 augustus in een volgend leerjaar geplaatst.

In het vso is het leerjaar uitstroomprofiel het niveau waarop de leerling onderwijs volgt. Dit is niet hetzelfde als het leerjaar. Lees meer over het leerjaar uitstroomprofiel op de pagina inschrijven leerling.

Groep bepalen

De leerlingen waarmee de leerling tijdens het schooljaar de meeste tijd op school doorbrengt, vormen de groep. Bijvoorbeeld: ‘1a’, ‘Groen’ of ‘Dolfijnen’. Aandachtspunten bij het registreren van een groep zijn:

  • Zorg dat alle leerlingen aan 1 vaste groep gekoppeld zijn.
  • Hanteer voor een groep altijd dezelfde unieke naam.
  • Duid kleine groepjes niet aan als aparte groep, maar gebruik de naam van de groep waarin de leerling het grootste deel van de week onderwijs krijgt.
  • Zitten de leerlingen op verschillende locaties? Geef ze dan per locatie een aparte groepsnaam.

Combinatiegroepen

In een combinatiegroep zitten leerlingen uit verschillende leerjaren. Bijvoorbeeld de combinatiegroep '1A/2A'. U wisselt dezelfde groepsaanduiding uit met ROD, maar het leerjaar verschilt.

Groepen en de jeugdgezondheidszorg

Voor het juist inplannen van onderzoeken moet de jeugdgezondheidszorg (JGZ) weten welke leerling op welke locatie les krijgt. De JGZ krijgt deze gegevens vanuit ROD. Heeft uw school meerdere locaties, maar registreert u alle leerlingen op 1 locatie? Dan maakt u in het veld 'groepsnaam' een verwijzing naar de locatie waar die groep les krijgt. U noemt de groepen op de locatie Dorpsstraat bijvoorbeeld D1, D2a, D2b, enzovoort. De groepen op de locatie Kruisweg noemt u K1, K2, K3/4, K8 enzovoort.

Zittenblijven

Blijft een leerling zitten in het (s)bo, dan wisselt u hetzelfde leerjaar uit met ROD, eventueel in een nieuwe groep. De ingangsdatum is 1 augustus. Weet u voor 1 maart al dat een leerling blijft zitten in leerjaar 8? Wijzig dan het leerjaar in uw LAS in leerjaar 7. De leerling hoeft dan niet mee te doen aan de eindtoets en u hoeft geen schooladvies uit te wisselen.

Op de hoogte gehouden worden?

Het onderwijs is constant in beweging. Wilt u niets missen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee