Leerjaar en groep uitwisselen

Wissel ieder nieuw schooljaar voor alle leerlingen het leerjaar en de groep uit waarin ze onderwijs volgen.

Wat moet u doen?

  1. Voer de datum in waarop de leerling naar het leerjaar en/of de groep gaat. Gaat het om de 1e dag van het nieuwe schooljaar, dan wordt deze datum 1 augustus.
  2. Voer het nieuwe leerjaar in.
  3. Voer de nieuwe groep in.
  4. Gaat de leerling ook naar een andere vestiging? Voer dan ook de gegevens van de nieuwe vestiging in.
  5. Wissel de gegevens van de leerling binnen 2 weken uit met BRON.

Leerjaar bepalen

Hoe u het leerjaar bepaalt, hangt af van het soort school.

Groep bepalen

De leerlingen waarmee de leerling tijdens het schooljaar de meeste tijd op school doorbrengt, vormen de groep. Bijvoorbeeld: ‘1a’, ‘Groen’ of ‘Dolfijnen’. Aandachtspunten bij het registreren van een groep zijn:

  • Zorg dat alle leerlingen aan 1 vaste groep gekoppeld zijn.
  • Hanteer voor een groep altijd dezelfde unieke naam.
  • Duid kleine groepjes niet aan als aparte groep, maar gebruik de naam van de groep waarin de leerling het grootste deel van de week onderwijs krijgt.
  • Zitten de leerlingen op verschillende locaties? Geef ze dan per locatie een aparte groepsnaam.

Groepen en de jeugdgezondheidszorg

Voor het juist inplannen van onderzoeken moet de jeugdgezondheidszorg (JGZ) weten welke leerling op welke locatie les krijgt. De JGZ krijgt deze gegevens vanuit BRON. Heeft uw school meerdere locaties, maar registreert u alle leerlingen op 1 locatie? Dan maakt u in het veld 'groepsnaam' een verwijzing naar de locatie waar die groep les krijgt. U noemt de groepen op de locatie Dorpsstraat bijvoorbeeld D1, D2a, D2b, enzovoort. De groepen op de locatie Kruisweg noemt u K1, K2, K3/4, K8 enzovoort.

Zittenblijven

Blijft een leerling zitten in het (s)bo, dan wisselt u hetzelfde leerjaar uit met BRON, eventueel in een nieuwe groep. De ingangsdatum is 1 augustus. Weet u voor 1 maart al dat een leerling blijft zitten in leerjaar 8? Wijzig dan het leerjaar in uw LAS in leerjaar 7. De leerling hoeft dan niet mee te doen aan de eindtoets en u hoeft geen schooladvies uit te wisselen.