Inloggen met eHerkenning verplicht

DUO stapt in 2022 over op inloggen met eHerkenning. Voor nieuwe gebruikers wordt eHerkenning verplicht vanaf 1 januari 2022. Begin op tijd met de voorbereidingen. Lees meer

Mijn BRON

Contactgegevens wijzigen, leerlingenaantallen raadplegen, GTB-overzicht bekijken, vragen stellen aan de helpdesk, meer informatie over Mijn BRON.

Mijn DUO

Toegang OSR regelen, bijzondere bekostiging aanvragen, Kijkglazen, gegevens registreren en wijzigen in RIO.

Aanmelden bij Mijn DUO

De schoolbestuurder meldt zich aan voor Mijn DUO via het formulier Aanmelding Mijn DUO. Op het formulier vermeldt hij wie de beheerder po wordt. De schoolbestuurder mailt het formulier naar securityservicedesk@duo.nl. De beheerder po wordt binnen het bestuur verantwoordelijk voor de autorisatie van andere gebruikers van Mijn DUO en kent rollen toe.

De beheerder krijgt na aanmelding een tokengenerator en een brief met gebruikersnaam en wachtwoord.

Rollen en autorisaties voor bekostiging in Mijn DUO

In Mijn DUO zijn taken en diensten verdeeld over verschillende gebruikersrollen. Een beheerder kan gebruikersrollen toewijzen aan medewerkers. De inhoud van een gebruikersrol kan per soort bevoegd gezag verschillen. In Mijn DUO staat privacygevoelige informatie. Gebruikers hebben toegang tot gegevens en ontvangen berichten en informatie voor diensten die horen bij hun gebruikersrol. Hieronder leest u een beschrijving van gebruikersrollen voor bekostiging in Mijn DUO.

Beheerder Bekostiging en opleidingen

De beheerder Bekostiging en opleidingen kan gebruikersrollen en autorisaties toekennen aan medewerkers. Hij heeft geen toegang tot gegevens en kan geen wijzigingen of aanvragen opvoeren.

Het bevoegd gezag stelt de beheerder Bekostiging en opleidingen aan.

Medewerker bekostiging

De medewerker bekostiging voert taken uit die te maken hebben met bekostiging, zoals het aanvragen van bekostiging en subsidies of het controleren van bekostigingsgegevens.

Medewerker opleidingen

De medewerker opleidingen voert taken uit die te maken hebben met opleidingen, zoals het bijwerken van het opleidingsaanbod of het uitwisselen van examenresultaten.

Raadpleger zaakdossier

De raadpleger zaakdossier kan lopende aanvragen volgen en afgeronde aanvragen bekijken. Hij kan geen wijzigingen of aanvragen opvoeren.

Rollen en autorisaties voor ROD in Mijn DUO

PO-informatiediensten

De medewerker met de rol ‘PO-informatiediensten’ kan de bestanden met de schooladviezen en het niveau vo in Mijn DUO ophalen. De beheerder moet ook een kenmerk aan deze rol koppelen. Dit is het bestuursnummer.

OSR-toegang

De medewerker met de rol ‘OSR-toegang’ kan inloggen in het Onderwijs Serviceregister (OSR). In het OSR geeft het bestuur toestemming (mandaat) aan de softwareleverancier om een veilige verbinding te verzorgen voor de gegevensuitwisseling met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON), de verzuimgegevens in het ROD (voorheen het verzuimregister), RIO en de eindtoetsleveranciers.

Rollen en autorisaties voor RIO in Mijn DUO

Beheerder RIO algemeen en Beheerder RIO Selfservice

Deze beheerdersrollen worden samen met het kenmerk automatisch toegekend aan bestaande of nieuwe beheerders po. 

Met de beheerdersrollen kan de beheerder po gebruikersrollen toewijzen aan zichzelf of een collega. Met de gebruikersrollen is het mogelijk RIO te vullen en gegevens in RIO te wijzigen. Kijk in de Kennisbank voor een overzicht van de verschillende gebruikersrollen.

Aan de gebruikersrollen moet ook een kenmerk worden gekoppeld. Dit kenmerk is de code van bijvoorbeeld het onderwijsbestuur (xxxBxxx) of de onderwijsaanbieder (xxxAxxx).

OSR (Onderwijs serviceregister)

Doorgeven welk LAS u gebruikt, mandaten toekennen voor een veilige verbinding.

Toegang OSR regelen

Om het OSR te kunnen gebruiken, moet de schoolbestuurder zich eerst digitaal aanmelden bij Kennisnet Link opent externe pagina .

Na aanmelding ontvangt het bestuur een 'overeenkomst OSR' van Kennisnet. Als de overeenkomst OSR is getekend, kan de beheerder in Mijn DUO de rol ‘OSR-toegang’ toekennen. De medewerker met deze rol kan inloggen in het OSR.

XBRL onderwijsportaal

Jaarcijfers aanleveren, meer informatie over XBRL.

Handleidingen en aanmeldformulieren

Problemen met inloggen

Oplossingen voor inlogproblemen vindt u op de pagina Problemen met inloggen.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee