Inloggen met eHerkenning wordt verplicht

DUO stapt in 2022 over op inloggen met eHerkenning. Voor nieuwe Mijn DUO gebruikers is eHerkenning al verplicht vanaf 1 januari 2022. Lees meer

Mijn DUO

Bijzondere bekostiging aanvragen, bekostiging raadplegen, gegevens RIO registreren en wijzigen.

Vanaf januari 2022 moeten nieuwe gebruikers inloggen met eHerkenning. Hiervoor hebt u een machtiging nodig voor de dienst ‘Mijn DUO voor zakelijke klanten’. Dit regelt u bij de leverancier van uw eHerkenningsmiddel.

Bestaande gebruikers kunnen voorlopig nog inloggen met hun token.

Aanmelden bij Mijn DUO

Als bestuur stelt u een beheerder po en een beheerder bekostiging en opleidingen aan. Deze beheerders worden binnen het bestuur verantwoordelijk voor de autorisatie van andere gebruikers en kennen rollen toe.

Het bestuur meldt de beheerders aan via het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO met eHerkenning (beheerder). Op het formulier vermeldt u de naam van de beheerders. E-mail het formulier naar securityservicedesk@duo.

Rollen en autorisaties voor Mijn DUO

Bekostiging

In Mijn DUO zijn taken en diensten verdeeld over verschillende gebruikersrollen. De inhoud van een gebruikersrol kan per soort bevoegd gezag verschillen. Een beheerder wijst de gebruikersrollen toe aan medewerkers.

Als kenmerk koppelt u bij deze rollen de instellingscode en het bestuursnummer.

Hieronder leest u een beschrijving van gebruikersrollen voor bekostiging in Mijn DUO.

Beheerder bekostiging en opleidingen

Het bestuur stelt de beheerder bekostiging en opleidingen aan. De beheerder bekostiging en opleidingen kent vervolgens de gebruikersrollen en autorisaties toe aan andere medewerkers. Hij heeft zelf geen toegang tot gegevens en kan geen wijzigingen of aanvragen doorgeven.

Medewerker bekostiging

De medewerker bekostiging voert taken uit die te maken hebben met bekostiging, zoals het aanvragen van bekostiging en subsidies of het controleren van bekostigingsgegevens. Deze rol geeft ook toegang tot de volgende nieuwe producten:

  • Overzicht vaststelling tellingen (vanaf april 2022)
  • Dashboard bekostiging (vanaf maart 2022)

Medewerker opleidingen

De medewerker opleidingen voert taken uit die te maken hebben met opleidingen, zoals het bijwerken van het opleidingsaanbod.

Raadpleger zaakdossier

De raadpleger zaakdossier kan lopende aanvragen volgen en afgeronde aanvragen bekijken. Hij kan zelf geen wijzigingen of aanvragen doorgeven.

Medewerker verantwoording

Met de rol 'Medewerker verantwoording' dient u de jaarverslaggeving in.

Stichten school

Initiatief nieuwe school aanvrager

Met de rol 'Initiatief nieuwe school aanvrager' dient u een initiatief en een aanvraag voor een nieuwe school in.

ROD

Beheerder po

De beheerder po kan gebruikersrollen en autorisaties toekennen aan andere medewerkers.

PO-informatiediensten

De medewerker met de rol ‘PO-informatiediensten’ kan de bestanden met de schooladviezen en het niveau vo in ophalen Mijn DUO. De beheerder moet een kenmerk aan deze rol koppelen. Dit kenmerk is het bestuursnummer.

Medewerker bestuur ROD

De rol ‘Medewerker bestuur ROD’ geeft toegang tot het dashboard po en de bestanden met schooladviezen en niveau vo. Het kenmerk bij deze rol is het bestuursnummer.

Medewerker schoolleiding ROD

De rol ‘Medewerker schoolleiding ROD’ geeft toegang tot de bestanden met schooladviezen en niveau vo. Het kenmerk bij deze rol is de instellingscode.

Medewerker schooladministratie ROD

De rol ‘Medewerker schooladministratie ROD’ geeft toegang tot het kwaliteitscontrolebestand. Het kenmerk bij deze rol is de instellingscode.

Verzuimloketbeheerder onderwijs

De medewerker met de rol ‘Verzuimloketbeheerder onderwijs’ kan locaties en contactpersonen aanpassen in het verzuimloket in Mijn DUO. De meeste scholen in het po melden verzuim via het LAS en hebben deze rol niet nodig.

Verzuimloketmelder

De medewerker met de rol ‘Verzuimloketmelder’ kan verzuimmeldingen opvoeren via het verzuimloket in Mijn DUO. De meldingen worden opgenomen in ROD. De meeste scholen in het po melden verzuim via het LAS en hebben deze rol niet nodig.

RIO

Beheerder RIO algemeen en Beheerder RIO Selfservice

Deze beheerdersrollen worden samen met het kenmerk automatisch toegekend aan de beheerder po.

Met de beheerdersrollen kan de beheerder po gebruikersrollen toewijzen aan zichzelf of een collega. Met de gebruikersrollen kunt u RIO vullen en gegevens in RIO te wijzigen. Kijk in de Kennisbank voor een overzicht van de verschillende gebruikersrollen.

Aan de gebruikersrollen moet een kenmerk worden gekoppeld. Dit kenmerk is de code van bijvoorbeeld het onderwijsbestuur (xxxBxxx) of de onderwijsaanbieder (xxxAxxx).

Mijn Helpdesk PO

Voor contact met de Helpdesk DUO Primair Onderwijs, overzicht meldingen, contactgegevens en digitaal archief.

U kunt inloggen op Mijn Helpdesk po met eHerkenning. Hiervoor hebt u een machtiging nodig voor de dienst ‘Mijn Helpdesk po’. Dit regelt u bij de leverancier van uw eHerkenningsmiddel. Bent u bestaande gebruiker en logt u voor de 1e keer in met eHerkenning? Gebruik dan na het inloggen eenmalig uw gebruikersnaam en wachtwoord.

OSR (Onderwijs serviceregister)

Doorgeven welk LAS u gebruikt, mandaten toekennen voor een veilige verbinding.

Toegang OSR regelen

Om het OSR te kunnen gebruiken, moet het schoolbestuur zich eerst digitaal aanmelden bij Kennisnet Link opent externe pagina . Na aanmelding ontvangt het bestuur een 'overeenkomst OSR' van Kennisnet. Als de overeenkomst OSR is getekend, kan de toegang tot het OSR verder worden geregeld. Inloggen in het OSR kan via Mijn DUO of via eHerkenning. Kijk op de website van Kennisnet Link opent externe pagina voor meer informatie over het inloggen.

Na het inloggen kan het bestuur mandaten toevoegen. Hiermee geeft het bestuur toestemming (mandaat) aan de softwareleverancier om een verbinding te verzorgen. Zo kunt u veilig gegevens uitwisselen met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD), de verzuimgegevens in het ROD, RIO en de eindtoetsleveranciers.

XBRL onderwijsportaal

U levert uw jaarrekening aan in XBRL.

Handleidingen en aanmeldformulieren

Problemen met inloggen

Oplossingen voor inlogproblemen vindt u op de pagina Problemen met inloggen.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee