Naar Primair onderwijs

Inloggen

Inloggen bij DUO? Bekijk welke rol of autorisatie u nodig hebt. Ook vindt u hier handleidingen en aanmeldformulieren.

Mijn DUO

In Mijn DUO regelt u zaken voor bekostiging, verantwoording, stichten school, ROD en RIO.

Aanmelden beheerders

Als bestuur stelt u de volgende beheerders aan:

  • een beheerder po
  • een beheerder bekostiging en opleidingen
  • een beheerder RIO algemeen
  • een beheerder RIO Selfservice.

Deze beheerders worden binnen het bestuur verantwoordelijk voor de autorisatie van andere gebruikers en het toewijzen van rollen.

Het bestuur meldt de beheerders aan via het formulier ‘Aanmelding en wijziging Beheerder Mijn DUO’. Stuur het formulier naar securityservicedesk@duo.nl

Rollen en autorisaties

In Mijn DUO zijn taken en diensten verdeeld over verschillende gebruikersrollen. De inhoud van een gebruikersrol kan per soort bestuur verschillen. Een beheerder wijst de gebruikersrollen toe aan medewerkers.

Als kenmerk koppelt u bij deze rollen de instellingscode en het bestuursnummer.

Hieronder leest u een beschrijving van gebruikersrollen in Mijn DUO.

Bekostiging

Beheerder bekostiging en opleidingen

Het bestuur stelt de ‘Beheerder bekostiging en opleidingen’ aan. Deze beheerder kan anderen gebruikersrollen en autorisaties geven. De beheerder heeft zelf geen toegang tot gegevens en kan geen wijzigingen of aanvragen doorgeven.

Medewerker bekostiging

Met de rol ‘Medewerker bekostiging’ voert u taken uit die te maken hebben met bekostiging, zoals het aanvragen van bekostiging en subsidies of het controleren van bekostigingsgegevens. U kunt lopende aanvragen volgen en afgeronde aanvragen bekijken.

Medewerker opleidingen

Met de rol ‘Medewerker opleidingen’ voert u taken uit die te maken hebben met opleidingen, zoals het bijwerken van het opleidingsaanbod. U kunt lopende aanvragen volgen en afgeronde aanvragen bekijken.

Raadpleger zaakdossier

Met de rol ‘Raadpleger zaakdossier’ kunt u lopende aanvragen volgen en afgeronde aanvragen bekijken. U kunt zelf geen wijzigingen of aanvragen doorgeven.

Verantwoording

Beheerder bekostiging en opleidingen

Het bestuur stelt de ‘Beheerder bekostiging en opleidingen’ aan. Deze beheerder kan anderen de rol ‘Medewerker verantwoording’ geven. De beheerder heeft zelf geen toegang tot gegevens en kan geen wijzigingen of aanvragen doorgeven.

Medewerker verantwoording

Met de rol 'Medewerker verantwoording' dient u de jaarverslaggeving in.

Stichten school

Beheerder bekostiging en opleidingen

Het bestuur stelt de ‘Beheerder bekostiging en opleidingen’ aan. Deze beheerder kan anderen de rol ‘Initiatief nieuwe school aanvragen’ geven. De beheerder heeft zelf geen toegang tot gegevens en kan geen wijzigingen of aanvragen doorgeven.

Initiatief nieuwe school aanvrager

Met de rol 'Initiatief nieuwe school aanvrager' dient u een initiatief en een aanvraag voor een nieuwe school in.

ROD

Beheerder po

Met de rol ‘Beheerder po’ kunt u gebruikersrollen en autorisaties geven aan andere medewerkers.

Medewerker bestuur ROD

Met de rol ‘Medewerker bestuur ROD’ hebt u toegang tot het dashboard po en de bestanden met schooladviezen en niveau vo. Het kenmerk bij deze rol is het bestuursnummer.

Medewerker schoolleiding ROD

Met de rol ‘Medewerker schoolleiding ROD’ hebt u toegang tot de bestanden met schooladviezen en niveau vo. Het kenmerk bij deze rol is de instellingscode.

Medewerker schooladministratie ROD

Met de rol ‘Medewerker schooladministratie ROD’ hebt u toegang tot het kwaliteitscontrolebestand. Het kenmerk bij deze rol is de instellingscode.

Verzuimloketbeheerder onderwijs

Met de rol ‘Verzuimloketbeheerder onderwijs’ kunt u locaties en contactpersonen aanpassen in het verzuimloket in Mijn DUO. De meeste po-scholen melden verzuim via het LAS en hebben deze rol niet nodig.

Verzuimloketmelder

Met de rol ‘Verzuimloketmelder’ kunt u verzuimmeldingen doorgeven via het verzuimloket in Mijn DUO. De meldingen worden opgenomen in ROD. De meeste po-scholen melden verzuim via het LAS en hebben deze rol niet nodig.

RIO

Beheerder RIO algemeen en Beheerder RIO Selfservice

De beheerder RIO kan gebruikersrollen voor RIO aan zichzelf of een collega geven. Met de gebruikersrollen kunt u RIO vullen en gegevens wijzigen. Kijk in de Kennisbank voor een overzicht van de verschillende gebruikersrollen.

Koppel altijd een kenmerk aan de gebruikersrollen. Dit kenmerk is de code van bijvoorbeeld het onderwijsbestuur (xxxBxxx) of de onderwijsaanbieder (xxxAxxx).

Mijn Helpdesk PO

Voor contact met de Helpdesk DUO primair onderwijs en overzicht van meldingen, contactgegevens en het digitaal archief.

U kunt inloggen op Mijn Helpdesk po met eHerkenning. Hiervoor hebt u een machtiging nodig voor de dienst ‘Mijn Helpdesk po’. Dit regelt u bij de leverancier van uw eHerkenningsmiddel. Bent u bestaande gebruiker en logt u voor de 1e keer in met eHerkenning? Gebruik dan na het inloggen eenmalig uw gebruikersnaam en wachtwoord.

OSR (Onderwijs serviceregister)

Voor het doorgeven welk LAS u gebruikt en het toekennen van mandaten voor een veilige verbinding.

Toegang OSR regelen

Om het OSR te kunnen gebruiken, moet het schoolbestuur zich eerst digitaal aanmelden bij Kennisnet Link opent externe pagina . Na aanmelding ontvangt het bestuur een 'overeenkomst OSR' van Kennisnet. Als de overeenkomst OSR is getekend, kan de toegang tot het OSR verder worden geregeld. Inloggen in het OSR kan via Mijn DUO of via eHerkenning. Kijk op de website van Kennisnet Link opent externe pagina voor meer informatie over het inloggen.

Na het inloggen kan het bestuur mandaten toevoegen. Hiermee geeft het bestuur toestemming (mandaat) aan de softwareleverancier om een verbinding te verzorgen. Zo kunt u veilig gegevens uitwisselen met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD), de verzuimgegevens in het ROD, RIO en de eindtoetsleveranciers.

XBRL Onderwijsportaal

U levert uw jaarcijfers aan in XBRL.

Handleidingen en aanmeldformulieren

Problemen met inloggen

Oplossingen voor problemen met inloggen vindt u op de pagina Problemen met inloggen.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee