Inloggen

Mijn BRON

Contactgegevens wijzigen, leerlingenaantallen raadplegen, GTB-overzicht bekijken, vragen stellen aan de helpdesk, meer informatie over Mijn BRON.

Mijn DUO

Toegang OSR regelen, bijzondere bekostiging aanvragen, Kijkglazen.

OSR (Onderwijs serviceregister)

Doorgeven welk LAS u gebruikt voor BRON PO / Verzuim, mandaten toekennen voor een veilige verbinding.

XBRL onderwijsportaal

Jaarcijfers aanleveren, meer informatie over XBRL.

Handleidingen en aanmeldformulieren

Problemen met inloggen

Oplossingen voor inlogproblemen vindt u op de pagina Problemen met inloggen.