Naar Leerlingenadministratie

Dubbele inschrijving oplossen

Bericht over dubbele inschrijving

met po-school

  • Op de maandag na de dubbele inschrijving staat het bericht Dubbele inschrijving voor u klaar. Haal het bericht Dubbele inschrijving op in uw leerlingenadministratiesysteem (LAS). In dit bericht staan de in- en uitschrijfdatum van de leerling en de contactgegevens van de betrokken scholen.
  • U ziet signaal 2 of 4 op uw GTB-overzicht.
  • U ontvangt een bericht ‘Kennisgeving in- en uitschrijvingen’. Haal hiervoor de terugkoppelingen van ROD op in uw LAS.

met vo-school

  • Als de inschrijving op de vo-school in het ROD staat, ontvangt u een bericht ‘Kennisgeving in- en uitschrijvingen’ in uw LAS met de inschrijfdatum. Haal hiervoor de terugkoppelingen van ROD op in uw LAS.
  • Voor inschrijvingen met een overlap op 1 oktober (dubbele bekostiging) krijgt u van DUO een e-mail Dubbele inschrijving. In de e-mail staan de contactgegevens van de betrokken scholen.

Afstemmen met andere school

Een leerling mag niet op 2 scholen tegelijk ingeschreven staan. U moet een dubbele inschrijving zo snel mogelijk oplossen door de inschrijfdatum en de uitschrijfdatum af te stemmen met de andere school. Komt u er niet uit met de andere school? Neem dan eerst contact op met uw schoolbestuur. Wordt de dubbele inschrijving hierna niet opgelost, neem dan contact op met de helpdesk.

Wat moet u doen?

  1. Controleer de inschrijfperiode.
  2. Stem de in- en uitschrijfdatum af met de andere school.
  3. Pas de inschrijfperiode eventueel aan in uw LAS en wissel dit uit met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON).

Oplossing controleren

U kunt zelf controleren of een dubbele inschrijving met een andere po-school is opgelost. Controleer het bijgewerkte GTB-overzicht. Als signaal 2 of 4 is verdwenen, is de dubbele inschrijving opgelost. U ontvangt ook geen nieuw bericht Dubbele inschrijving meer in uw LAS. U ontvangt een apart bericht met de aangepaste in- of uitschrijfdatum in uw LAS. Haal daarom wekelijks de terugkoppelingen op in uw LAS.

Uitschrijfdatum aanpassen

Gaat een leerling naar een andere school, dan moeten de in- en uitschrijfdatum op elkaar aansluiten. De oude school moet hiervoor soms de uitschrijfdatum aanpassen. De uitschrijfdatum wordt dan 1 dag vóór de inschrijfdatum van de nieuwe school. Ook als dat een dag in het weekend is.

Gaat de leerling binnenkort naar een andere school? Dan kan het gebeuren dat de nieuwe school de leerling al heeft ingeschreven met een inschrijfdatum in de toekomst. U kunt deze dubbele inschrijving oplossen door alvast de uitschrijfdatum uit te wisselen met ROD.

Leerling niet op uw school

Zat de leerling helemaal niet op uw school? Alleen in dat geval mag u de inschrijving verwijderen uit ROD. Nadat de leerling is verwijderd uit ROD, mag u de leerling verwijderen uit uw LAS.

Meer informatie

Meer informatie over de juiste in- en uitschrijfdatum vindt u in de inschrijfhulp en de uitschrijfhulp.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee