Scholen kunnen extra bekostiging ontvangen voor leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond (NNCA):

 • Basisscholen kunnen extra bekostiging krijgen voor Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT). 
 • Scholen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen extra bekostiging ontvangen voor NNCA-leerlingen.

Voor de uitwisseling met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) moet u in beide gevallen een NNCA-aanduiding gebruiken om deze bekostiging te ontvangen.

Welke leerling op een basisschool heeft een NNCA?

Wie zien we als ouders?

We kijken naar het geboorteland van de personen die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse verzorging van de leerling. Dit zijn meestal de biologische of adoptiefouders, maar het kan ook gaan om voogden, grootouders of pleegouders. Ook bij co-ouderschap is het geboorteland van beide ouders van belang. Is er sprake van een eenoudergezin, kijken we alleen naar het geboorteland van deze ene ouder.

De leerling heeft een niet-Nederlandse culturele achtergrond als:

 • de ouders aangeven dat de leerling tot de Molukse bevolkingsgroep behoort, of 
 • ten minste 1 van de ouders is geboren in Griekenland, Italië, voormalig Joegoslavië, Kaapverdië, Marokko, Portugal, Spanje, Tunesië of Turkije, of
 • ten minste 1 van de ouders geboren is in een ander niet-Engelstalig land buiten Europa, met uitzondering van Indonesië, of
 • ten minste 1 van de ouders als vreemdeling in Nederland verblijft op grond van een verblijfsvergunning (als bedoeld in artikel 8, onder c of d van de Vreemdelingenwet 2000).

Voldoet de leerling aan geen van de bovengenoemde criteria? Laat dan het veld ‘NNCA’ in uw LAS leeg.

Welke leerling op een sbo, so of vso heeft een NNCA?

Wie zien we als ouders?

We kijken naar het geboorteland van de personen die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse verzorging van de leerling. Dit zijn meestal de biologische of adoptiefouders, maar het kan ook gaan om voogden, grootouders of pleegouders. Ook bij co-ouderschap is het geboorteland van beide ouders van belang. Is er sprake van een eenoudergezin, kijken we alleen naar het geboorteland van deze ene ouder. 

De leerling heeft een niet-Nederlandse culturele achtergrond als:

 • de ouders aangeven dat de leerling tot de Molukse bevolkingsgroep behoort, of 
 • ten minste 1 van de ouders geboren is in Suriname, Aruba of de voormalige Nederlandse Antillen, of
 • ten minste 1 van de ouders is geboren in Griekenland, Italië, voormalig Joegoslavië, Kaapverdië, Marokko, Portugal, Spanje, Tunesië of Turkije, of
 • ten minste 1 van de ouders geboren is in een ander niet-Engelstalig land buiten Europa, met uitzondering van Indonesië, of
 • ten minste 1 van de ouders als vreemdeling in Nederland verblijft op grond van een verblijfsvergunning (als bedoeld in artikel 8, onder c of d van de Vreemdelingenwet 2000).
Voldoet de leerling aan geen van de bovengenoemde criteria? Laat dan het veld ‘NNCA’ in uw LAS leeg.

Wat moet u doen?

 1. Registreer ‘Ja’ in het veld ‘NNCA’ in uw LAS bij leerlingen met een NNCA. Wissel de inschrijving uit met ROD.
 2. Is het land van herkomst van de ouders bekend in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan ontvangt u in uw LAS in het bericht ‘Verstrekken persoonsgegevens’ het land van herkomst retour. U hoeft dan geen bewijsstuk meer op te nemen in uw LAS. De BRP dient dan als bron.
 3. Blijkt het land van herkomst van de ouders niet uit de BRP? Dan moet u een document in uw LAS opnemen waaruit blijkt dat de leerling een niet-Nederlandse culturele achtergrond heeft.

Het is mogelijk dat het veld ‘NNCA’ in uw LAS ‘land van herkomst’ genoemd wordt. Kijk in de instructie van uw softwareleverancier voor meer informatie.

Bewijsstukken
 • trouwboekje
 • rijbewijs
 • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen
Regelgeving

Kijk voor meer informatie over NNCA-leerlingen in artikelen 1 Link opent externe pagina en 19 Link opent externe pagina van het Besluit bekostiging WPO 2022 en artikelen 1 Link opent externe pagina en 14 Link opent externe pagina van het Besluit bekostiging WEC 2022.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer in uw mailtje.

Vragen over registraties

U kunt ons mailen via helpdeskpo@rod.duo.nl. We beantwoorden uw mail binnen 3 werkdagen.

U kunt ons ook bellen op 050 599 77 66 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Vragen over bekostiging en regelgeving

U kunt uw vraag stellen via ico@duo.nl. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

U kunt ons ook bellen op 070 757 51 11 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee