Naar Primair onderwijs

Verantwoording

Jaarstukken indienen en jaarrekening in XBRL.

Belangrijke datums

Hieronder ziet u op welke datums u gegevens moet aanleveren aan DUO, of wanneer er gegevens van DUO beschikbaar zijn.

Naar alle belangrijke datums