Samen Verantwoorden

We geloven dat verantwoording in het onderwijs makkelijker kan. Eenvoudig alle informatie aanleveren zonder fouten en gedoe, zodat er meer tijd en geld is voor het onderwijs zelf. Met het programma Samen Verantwoorden willen we zorgen dat in 2027 alle besturen de jaarverslagen, inclusief assurance, helemaal digitaal kunnen aanleveren. Ook is er dan een overlegstructuur waarin OCW en DUO met alle partners in de keten samenwerken.

Uitgangspunten

Lees wat we willen bereiken en hoe we dat gaan doen in onze uitgangspunten.

Wie doen er mee?

Om het proces van verantwoording te vernieuwen, werken we samen. Met alle partners in de keten: besturen, sectorraden, administratiekantoren, accountants, softwareontwikkelaars, de Inspectie van het Onderwijs, DUO en het ministerie van OCW.

Help mee aan de ontwikkeling

Samen bepalen we welke stappen er nodig zijn om verantwoording in het onderwijs makkelijker en eenvoudiger te maken. De bedoeling is om de hele onderwijsketen erbij te betrekken. We komen 4 keer per jaar samen tijdens de ketendag. Daarnaast zijn er werkgroepen waaraan u kunt deelnemen. We verwelkomen u graag!

 • Ketendagen

  Alle partners in de keten komen 4 keer per jaar samen op een centrale plaats in Nederland tijdens de ketendag ‘Verantwoorden en Beleid’. Hier presenteren we de laatste ontwikkelen en kunt u vragen stellen.

 • Werkgroep Toekomst

  Deze werkgroep bepaalt de toekomstvisie om daarmee meer verbinding, draagvlak en gezamenlijke verantwoordelijkheid te creëren tussen alle partijen.

 • Werkgroep iXBRL

  Deze werkgroep ontwikkelt voorstellen over hoe financiële gegevens direct en met een digitale controleverklaring via Inline XBRL kunnen worden aangeleverd. En test die in Proof of Concepts.

 • Werkgroep Duurzaamheid

  Deze werkgroep houdt zich bezig met duurzaamheidsverantwoording in de breedste zin van het woord. In navolging van Europese ontwikkelingen moeten we als onderwijssector ook nadenken over hoe we over duurzaamheid willen verantwoorden.

Wat hebben we al bereikt?

Bekijk welke resultaten de werkgroepen tot nu toe hebben behaald.

Agenda

 • Ketendagen 2024

  De datums voor de ketendagen in 2024 zijn 5 maart, 28 mei, 24 september en 17 december van 10.00 tot 15.00 uur op een centrale plaats in Nederland.

 • Werkgroepen 2024

  De werkgroepen komen tussen de ketendagen samen. Meestal live, soms online. Dit vraagt ongeveer 4 dagdelen per jaar van uw tijd.

Meer informatie?

Hebt u vragen of wilt u meedoen? Mail ons dan via samenverantwoorden@duo.nl.