Samen Verantwoorden

We geloven dat verantwoording in het onderwijs makkelijker en eenvoudiger kan. Zodat er meer tijd en geld overblijft voor het onderwijs. Met het programma Samen Verantwoorden willen we zorgen dat in 2027 de jaarverslagen, inclusief assurance, helemaal digitaal kunnen worden aangeleverd. Dit doen OCW en DUO samen met alle partners in de keten.

Uitgangspunten

 • Makkelijk en betrouwbaar

  Verantwoorden moet makkelijk en betrouwbaar zijn voor u. We zijn altijd bezig met vernieuwing.

  Lees meer
 • Digitaal en in 1 keer

  Verantwoording moet straks volledig digitaal en in 1 keer kunnen voor wie er mee te maken heeft.

  Lees meer
 • Structurele community

  Alle partijen binnen het onderwijs denken en doen mee. Ze wisselen ervaringen en ideeën uit, en maken heldere afspraken voor de toekomst.

  Lees meer

Wie doen er mee?

Om het proces van verantwoording te vernieuwen, werken we samen. Met alle partners in de keten: besturen, sectorraden, administratiekantoren, accountants, softwareontwikkelaars, de Inspectie van het Onderwijs, DUO en het ministerie van OCW.

Bekijk ook de visies van Maartje Plattel (OCW) en Hans Plomp (DUO).

Help mee aan de ontwikkeling

Samen bepalen we welke stappen er nodig zijn om verantwoording in het onderwijs makkelijker en eenvoudiger te maken. De bedoeling is om de hele onderwijsketen erbij te betrekken. We komen 4 keer per jaar samen tijdens de ketendag. Daarnaast zijn er werkgroepen waaraan u kunt deelnemen. We verwelkomen u graag!

 • Ketendagen

  Alle partners in de keten komen 4 keer per jaar samen op een centrale plaats in Nederland tijdens de ketendag ‘Verantwoorden en Beleid’. Hier presenteren we de laatste ontwikkelen en kunt u vragen stellen.

 • Werkgroep Toekomst

  Deze werkgroep bepaalt de toekomstvisie om daarmee meer verbinding, draagvlak en gezamenlijke verantwoordelijkheid te creëren tussen alle partijen.

 • Werkgroep iXBRL

  Deze werkgroep ontwikkelt voorstellen over hoe financiële gegevens direct en met een digitale controleverklaring via Inline XBRL kunnen worden aangeleverd. En test die in Proof of Concepts.

 • Werkgroep Duurzaamheid

  Door Europese regelgeving worden verduurzamen en hierover verslag uitbrengen steeds belangrijkere thema’s. De Werkgroep Duurzaamheid kijkt hoe we dit het beste kunnen doen voor onderwijs en wetenschap.

Wat hebben we al bereikt?

Agenda

 • Ketendagen 2024

  5 maart, 28 mei, 24 september, 17 december | Tijd: 10.00 - 15.00 uur | Locatie: een centrale plaats in Nederland

 • Werkgroepen 2024

  De werkgroepen komen tussen de ketendagen samen. Meestal live, soms online. Dit vraagt ongeveer 4 dagdelen per jaar van uw tijd.

Meer informatie?

Hebt u vragen of wilt u meedoen? Mail ons dan via samenverantwoorden@duo.nl.