Hans Plomp, DUO

Hans werkt als adviseur programma Samen Verantwoorden bij DUO. Hij vertelt over zijn ideeën over Samen Verantwoorden.

werken bij duo

Wat verwacht je van het programma Samen Verantwoorden?

In een notendop: het programma creëert een constructief platform voor samenwerking waar alle partijen aan deelnemen. En dat is wat je straks structureel gerealiseerd wilt zien. Het programma verbindt alle partijen en zorgt voor een dynamiek waarin echt wordt samengewerkt. Dat is nodig, omdat sommige partijen elkaar nu nog niet eens kennen en dus niet weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Hoe ziet verantwoorden er in 2027 uit?

In 2027 is het afleggen van verantwoording een activiteit die mensen als positief ervaren. De technische aanlevering van gegevens vraagt in 2027 nauwelijks moeite en een digitale controleverklaring van de accountant is vanzelfsprekend. Belanghebbenden zijn goed geïnformeerd, en kunnen zo een gelijkwaardige dialoog voeren over de kwaliteit van het onderwijs en de besteding van middelen.

Wat is het belangrijkste dat nu moet gebeuren?

De techniek is er al en digitale assurance is op andere plekken al normaal. Het belangrijkste is de communicatie tussen de verschillende partijen. Die communicatie helpt om elkaar te leren kennen, van elkaars kennis te profiteren en zo vertrouwen en draagvlak op te bouwen. Dat draagvlak zorgt weer voor nieuwe ambities, waarmee we kansen voor goed onderwijs echt kunnen verhogen.