Naar Home

Voortgezet onderwijs

Alle onderwerpen

 • Leerlingenadministratie

  Leerling in- en uitschrijven, dubbele inschrijving oplossen, ROD controleren.

 • Bekostiging en subsidies

  Basisbekostiging, aanvullende bekostiging (aanvragen), subsidies.

 • Verantwoording

  Assurance-rapport, jaarstukken indienen, jaarrekening in XBRL.

 • Examens

  Toetsen met Facet, Examenloket, examenkandidaten aanmelden.

 • Personeel

  Ontheffing eisen benoembaarheid aanvragen, erkenning bekwaamheid leraar aanvragen, onderwijsbevoegdheid bepalen.

 • Stichten en opheffen

  Oprichten school, lwoo aanvragen, RPO, fuseren van besturen, fuseren, verticale scholengemeenschap vormen, opheffen van een school.

 • Instellingsgegevens

  Raadplegen en registreren in RIO, wijzigen in BRIN, rekeningnummer veranderen.

 • Onderwijsaanbod

  Samenwerking vo-vavo, beroepsgericht keuzevak aanvragen.

 • Softwareleveranciers

  Programma van eisen en andere informatie voor softwareleveranciers.

 • Voorlichting studiefinanciering

  Stappenplan studiefinanciering, financiële regelingen en interactieve lespakketten.