Plan gesprekken in het voedingsgebied

Als onderdeel van uw aanvraag voor een nieuwe school moet u de partijen in het voedingsgebied van uw initiatief uitnodigen voor een gesprek. De 4 postcodecijfers van de gewenste locatie van uw nieuwe school bepalen dit gebied. Voor het basisonderwijs geldt een straal van 6 kilometer en voor het voortgezet onderwijs van 15 kilometer vanaf die plek.

Periode uitnodigen en inplannen gesprekken

De uitnodigingen voor deze gesprekken moet u versturen tussen 15 september (voorafgaand aan het jaar van aanvraag) en 14 september (van het jaar van aanvraag).

Voorbeeld: U dient uw aanvraag in op 1 november 2023. U verstuurt de uitnodigingen tussen 15 september 2022 en 14 september 2023.

De (geplande) gespreksdatum moet ook in die periode zijn. U voldoet niet aan de wettelijke voorwaarden als het gesprek buiten die periode wordt gepland. U bent zelf verantwoordelijk dat het gesprek ook echt in die periode plaatsvindt.

Uitnodiging gesprek

U moet verschillende partijen uitnodigen voor overleg:

  1. de bestaande schoolbesturen in het voedingsgebied van de nieuwe school
  2. de gemeente waar u uw nieuwe school wilt vestigen
  3. het samenwerkingsverband waar de nieuwe school na de start deel van zal uitmaken

(1) Gesprekken met bestaande besturen kunnen u helpen bij het uitwerken van uw concept. Overleg kan er voor zorgen dat een bestaande school de wensen van ouders en leerlingen inpast. Een nieuwe school is dan niet meer nodig. Of het kan leiden tot een samenwerkingsvorm, bijvoorbeeld in gebieden met leerlingendaling.

(2) Een gesprek met de gemeente kan er voor zorgen dat er op tijd huisvesting is. Het gesprek kan ook gaan over het bestrijden van onderwijsachterstanden. Zie ook Voer het gesprek met de gemeente.

(3) Uw nieuwe school wordt verplicht onderdeel van een samenwerkingsverband. In het gesprek laat u zich informeren over onder andere de ondersteuning van leerlingen. 

Uitnodigingen toevoegen aan uw aanvraag

U verstuurt uw uitnodiging zelf aan deze partijen. De verzonden uitnodigingen voor de gesprekken voegt u toe via Mijn DUO, nadat u het initiatief hebt gemeld. Als deze uitnodigingen niet zijn gedaan en niet zijn toegevoegd aan uw aanvraag wordt uw aanvraag afgewezen. Hebt u wel partijen uitgenodigd, maar zijn er (deels) geen gesprekken geweest, dan kunt u toch een aanvraag indienen.

Gebruik bij het voorbereiden van de gesprekken deze Handreiking gesprek in de regio.

Het voedingsgebied

Het voedingsbied van uw initiatief wordt niet alleen gebruikt om te bepalen welke schoolbesturen u moet uitnodigen voor een gesprek, ook voor het verzamelen van ouderverklaringen is dit gebied belangrijk. Alleen ouders van kinderen die wonen in het voedingsgebied mogen uw initiatief via een ouderverklaring steunen.

Postcodehulp

Gebruik de postcodehulp om te kijken welke postcodes in het voedingsgebied van uw initiatief vallen.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee