Voer het gesprek met de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het basis- en voortgezet onderwijs. U moet het initiatief bij de gemeente melden en daarover een gesprek hebben.  

Het gesprek

Een gemeente gaat op deze uitnodiging in en denkt alvast na over huisvesting voor de nieuwe school. Ook het flankerend sociaal beleid of de Lokale Educatieve Agenda kunnen besproken worden. U kunt in het gesprek geen specifieke buurt voor uw initiatief eisen.

Wat doet de gemeente?

Zienswijze op initiatief
 • Vanaf 1 juli staat op de website van DUO welke initiatiefaanvragen er dat jaar in een gemeente aankomen. 
 • Van 1 juli tot en met 31 oktober kan het college van burgemeester en wethouders bij DUO een zienswijze over een initiatief aanleveren.
  Dit kan per post:
  Dienst Uitvoering Onderwijs
  T.a.v. Stichten school
  Postbus 30205
  2500 GE Den Haag
  Of per mail naar: ico@duo.nl 

DUO zal de zienswijze toevoegen aan de aanvraag, zodat de Inspectie van het Onderwijs die ook kan zien. De zienswijze is vormvrij, wel wordt er zorgvuldigheid verwacht. Dat wil zeggen dat in ieder geval hoor en wederhoor wordt toegepast, door vanuit de gemeente de zienswijze te delen met de initiatiefnemer. 

Het besluit van de minister is alleen gebaseerd op de eisen uit de wet: 

 • aantoonbaar voldoende belangstelling
 • de 6 deugdelijkheidseisen (kwaliteitstoets)
 • VOG’s voor de bestuurders en leden van het intern toezicht
 • voldoen aan de uitnodigingsplicht 

DUO kan alleen informatie uit de gemeentelijke zienswijzen meenemen in het besluit, die gaat over deze bekostigingseisen.

Overleg over huisvesting

Als gemeente zorgt u voor de huisvesting van een nieuwe school. De locatie mag afwijken van de wens van de initiatiefnemer.

Er is 14 maanden voorbereidingstijd voor de start van de school, maar de initiatiefnemer kan verzoeken om een jaar uitstel.

Dit geldt ook voor gemeenten, bijvoorbeeld als er grondige aanpassingen nodig zijn voor goede huisvesting of wanneer de woningbouw in een nieuwbouwwijk vertraagd is.

Flankerend sociaal beleid

Als gemeente hebt u een beleid over leerlingenvervoer, leerplicht, zorg en de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Als er een nieuwe school komt, bedenk dan wat dit betekent voor het gemeentelijk beleid. Het is goed om ook hierover te praten met de initiatiefnemer en andere partijen.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee