Nieuwsoverzicht

 • Definitieve cijfers Namen en rugnummers 2016-2017

  Verzuim

  Rond 6 november 2018 is het bestand 'Namen en rugnummers' beschikbaar voor vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten.

 • Rapportage potentiĆ«le LRV-ers makkelijker

  Verzuim

  De wekelijkse R08 rapportage bevat gegevens van leerlingen die potentieel langdurig relatief verzuimer (LRV-er) zijn. Deze rapportage is aangepast, zodat hij makkelijker te gebruiken is.

 • Einddatum opgeven bij verzuimmelding RMC of LRV

  Verzuim

  Een gemeente kan een RMC- of LRV- melding pas afsluiten als de school een einddatum heeft doorgegeven. Scholen zijn wettelijk verplicht om dit te doen.

 • Instellingsinformatie beschikbaar

  Stichten en opheffen, Bekostiging en subsidies

  Het spoedonderhoud op Instellingsinformatie is voorbij en de informatie is weer beschikbaar.

 • BRON en het nieuwe schooljaar

  Wet- en regelgeving, Vavo, Leerlingenadministratie, Verzuim, Studentenadministratie

  Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Dat betekent dat u veel nieuwe in- en uitschrijvingen heeft om uit te wisselen met BRON. Het volledig en correct vullen van BRON is niet alleen nodig om de juiste bekostiging te berekenen. Gemeenten gebruiken deze gegevens ook om snel zicht te krijgen op voortijdig schoolverlaters. Daarom herinneren wij u graag aan de volgende aandachtspunten.

 • Verhuizing zakelijke diensten van Entree naar Mijn DUO

  Bekostiging en subsidies

  Het dienstenpakket van Mijn DUO is vernieuwd. Diensten die eerder beschikbaar waren in Entree zijn verhuisd naar Mijn DUO.

 • Wijziging openingstijden Informatiecentrum onderwijs

  Stichten en opheffen, Onderwijsvernieuwing, Bekostiging en subsidies

  Op 1 september 2018 wijzigen de telefonische openingstijden van het Informatiecentrum Onderwijs (Ico) van de sectoren voortgezet onderwijs (vo), beroeps- en volwasseneducatie (bve) en hoger onderwijs (ho).

 • Halvering collegegeld voor nieuwe studenten

  Leerlingenadministratie, Studentenadministratie

  Vanaf het studiejaar 2018-2019 wordt het wettelijk collegegeld voor nieuwe eerstejaars studenten gehalveerd.

 • Nieuwe klankbordgroep Verzuim

  Verzuim

  Na de zomer gaat het 2e jaar van de klankbordgroep Verzuim van start met een nieuwe groep deelnemers.

 • Meer servicebalies DUO open

  Studentenadministratie, Leerlingenadministratie

  Een afspraak voor persoonlijk contact met DUO? Dat kan nu ook in Leeuwarden, Enschede, Maastricht en Breda.