Nieuwsoverzicht

 • Evaluatiebijeenkomst verzuimrapportages

  Verzuim

  Elk jaar organiseert DUO een evaluatiebijeenkomst voor gemeenten en onderwijsinstellingen over de verzuimrapportages. De bijeenkomst voor 2018 is op vrijdag 15 juni in Utrecht.

 • Mijn DUO weer beschikbaar voor studenten en terugbetalers

  Voorlichting studiefinanciering

  Vanaf dinsdag 1 mei is Mijn DUO weer beschikbaar voor studenten en terugbetalers. Deze klanten konden in april geen gebruik maken van Mijn DUO.

 • Meer uitleg veranderingen in verzuimregistratie

  Verzuim

  Gebruikt u versie 9 van het verzuimloket? Hier vindt u meer uitleg over de veranderingen.

 • Flyers en posters diplomaregister

  Examens, Voorlichting studiefinanciering

  DUO stuurt flyers en posters met informatie over het diplomaregister.

 • Einddatum opgeven bij verzuimmelding RMC of LRV

  Verzuim

  Een gemeente kan een RMC- of LRV- melding pas afsluiten als de school een einddatum heeft doorgegeven. Scholen zijn wettelijk verplicht om dit te doen.

 • Nieuw bestand Voorlopige cijfers Namen en Rugnummers 2016-2017

  Verzuim

  Er is een nieuw bestand ‘Voorlopige cijfers Namen en Rugnummers 2016-2017’ geplaatst.

 • Gewijzigde onderbouwing beschikking Subsidie zij-instroom

  Bekostiging en subsidies

  Met ingang van april 2018 is de onderbouwing van de beschikking Subsidie zij-instroom gewijzigd.

 • Voorstel halvering collegegeld naar Tweede Kamer

  Voorlichting studiefinanciering

  Vanaf studiejaar 2018-2019 betalen eerstejaarsstudenten aan hbo en universiteit maar de helft van het collegegeld.

 • Deadline aanlevering cijfers schoolexamen (SE)

  Examens

  U moet de SE-cijfers voor het examenjaar 2018 uiterlijk op 4 mei aanleveren.

 • Mijn DUO wordt vernieuwd

  Voorlichting studiefinanciering

  DUO werkt voortdurend aan het verbeteren van zijn dienstverlening. Daarom wordt een nieuw computersysteem voor studiefinanciering gebouwd, dat voordelen biedt voor de klant: een vernieuwde Mijn DUO die sneller is en direct laat zien of een aanvraag of wijziging is goedgekeurd.