Nieuwsoverzicht

 • Verbeteringen in verzuimregistratie

  Verzuim

  Vanaf maart kunt u wijzigingen tegenkomen bij het registreren van verzuim. Het verzuimloket krijgt een update naar een nieuwe versie.

 • Aanlevering vakkenpakket examenkandidaten BRON nu mogelijk

  Leerlingenadministratie

  U kunt het vakkenpakket van examenkandidaten nu al aanleveren aan BRON. Een ho instelling kan zo sneller bepalen of een leerling toelaatbaar is.

 • Nieuw Kijkglas 1 voor vo

  Bekostiging en subsidies

  Het Kijkglas 1 VO is opnieuw gedraaid. De gegevens van de definitieve foto van de 1 oktober 2016 telling zijn in het Kijkglas opgenomen.

 • Associate degree vanaf 1 januari 2018 zelfstandige opleiding

  Studentenadministratie, Leerlingenadministratie

  Vanaf 1 januari 2018 is de associate degree (Ad) een zelfstandige 2-jarige opleiding. De opleiding is vanaf dan niet meer gekoppeld aan de bijbehorende hbo-bachelor.

 • Diploma’s particulier onderwijs in Diplomaregister

  Examens, Examens en diploma, Studentenadministratie

  Vanaf 1 januari 2018 worden óók de behaalde diploma’s van studenten in het particulier onderwijs opgenomen in het Diplomaregister van DUO. De diploma’s moeten zijn aangeleverd aan BRON en goedgekeurd teruggekoppeld worden aan de instelling. Dit geldt voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

 • Wetsvoorstel halvering collegegeld eerstejaars studenten

  Leerlingenadministratie, Studentenadministratie

  Het kabinet wil vanaf het studiejaar 2018-2019 het wettelijk collegegeld voor eerstejaars studenten halveren.

 • Definitieve cijfers namen en rugnummers geplaatst

  Verzuim

  De definitieve cijfers namen en rugnummers zijn geplaatst. Het bestand staat in Mijn DUO.

 • Ogl peilmoment 1 oktober 2017 beschikbaar

  Bekostiging en subsidies

  U kunt dit Overzicht geregistreerde leerlingen (Ogl) raadplegen van 20 december 2017 tot en met 18 januari 2018.

 • Technisch probleem bij registratie telefoonnummer bij verzuimmeldingen

  Studentenadministratie, Leerlingenadministratie, Verzuim

  Door een technische fout wordt het telefoonnummer niet opgeslagen bij nieuwe verzuimmeldingen.

 • DUO Den Haag heeft een nieuw postadres

  Bekostiging en subsidies

  De DUO-vestiging Zoetermeer is onlangs verhuisd naar Den Haag.
  Per 15 december 2017 heeft DUO Den Haag een Haags postbusnummer.