BRON controleren

Vergelijk de inschrijvingen in uw leerlingenadministratiesysteem (LAS) met de gegevens in BRON. Zo weet u zeker dat u voor het juiste aantal leerlingen bekostiging krijgt. U controleert dit in Mijn DUO.

Vanaf de invoering van het nieuwe BRON in januari 2019 kunt u geen foto’s meer opvragen. Ook de Inkijktool BRON kunt u niet meer gebruiken. Op deze pagina leest u hoe u de gegevens in BRON toch kunt controleren.

Dashboard en kwaliteitscontrole

DUO controleert wekelijks de gegevens in BRON. Als er gegevens ontbreken of mogelijk niet juist zijn, wordt er een kwaliteitscontrolebestand aangemaakt. In dit bestand ziet u om welke leerlingen het gaat. U ontvangt het bestand in Mijn DUO. Op het dashboard ziet u bovendien hoeveel leerlingen het betreft. Hiermee kunt u de gegevens in uw LAS controleren. Eventuele aanpassingen in uw LAS levert u vervolgens aan BRON.

Leerlingdossier

In het leerlingdossier in Mijn DUO ziet u de gegevens van de leerling zoals die in BRON staan. U ziet hier de persoonsgegevens van de leerling, de inschrijvingsgegevens (tabblad ‘Deelnames’) en de examenresultaten.

Registratieoverzicht

Op het registratieoverzicht ziet u de inschrijvingen (deelnames) en examenresultaten zoals ze in BRON staan. U kunt een registratieoverzicht opvragen in Mijn DUO. Geef daarbij aan om welke periode het gaat. Na aanvraag staat het de volgende werkdag klaar in Mijn DUO. Vergelijk vervolgens de gegevens op het registratieoverzicht met de gegevens in uw LAS.

Signalen oplossen

Is er een verschil tussen het aantal leerlingen in uw LAS en in BRON? Mogelijk hebt u een fout gemaakt in de uitwisseling met BRON. U krijgt dan van BRON een signaal. In het signaal staat de mogelijke fout omschreven.

OBO en de verschillenlijst

In het OBO (Overzicht BRON Onderzoek) staat alle informatie die bij DUO bekend is en van belang is voor de bekostiging. Met het OBO kan de accountant controleren of de gegevens in het LAS en in BRON overeenkomen. U vraagt het OBO op in Mijn DUO. Na aanvraag staat het de volgende werkdag klaar in Mijn DUO.

In de verschillenlijst staan alle verschillen ten opzichte van het vorige OBO. Deze lijst wordt meegeleverd vanaf het 2e OBO dat u aanvraagt.

Terugmelding bekostigingsgrondslagen

DUO baseert de bekostigingsgrondslagen op de gegevens in BRON. Controleer daarom goed of de BRON-gegevens overeenkomen met uw administratie. Voor deze controle kunt u het Terugmelding bekostigingsgrondslagen individueel (TBG-I) in Mijn DUO gebruiken .

Rollen

Voor het opvragen van een registratieoverzicht of een OBO of om bestanden op te halen, hebt u in Mijn DUO de juiste rol nodig. De beheerder bij uw instelling kan rollen toekennen.

Vragen

Weet u niet hoe u een signaal kunt oplossen? Of hebt u een andere vraag over het controleren van BRON? Kijk dan in de Handleiding BRON-VO.