Naar Leerlingenadministratie

Uitschrijven leerling

Als een leerling uw school verlaat, moet u hem uitschrijven. Registreer de uitschrijfdatum in uw LAS en wissel de datum uit met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). Met de uitschrijfhulp ziet u binnen een paar stappen wanneer u een leerling mag uitschrijven.

Uitschrijfdatum

De uitschrijfdatum is afhankelijk van de situatie:

Uitschrijven na het examen

Heeft de leerling examen gedaan en het diploma gehaald? Gebruik als uitschrijfdatum de dag dat de leerling de school voor het laatst heeft bezocht. In de meeste gevallen is dat de dag van de diploma-uitreiking.

Leerling naar andere school

Als de leerling een opleiding tussentijds beëindigt en uw school verlaat, schrijft u de leerling pas uit als u zeker weet dat hij naar een andere school gaat. Een inschrijfbewijs van de nieuwe school is vooraf niet nodig. Stem de uitschrijfdatum af met de andere school. De in- en uitschrijfdatum moeten op elkaar aansluiten. Er mag dus geen weekend tussen zitten.

Zodra de inschrijving op de nieuwe school in ROD staat, ontvangt u een bericht met de inschrijfdatum in uw LAS. De nieuwe school ontvangt uw uitschrijfdatum in hun LAS.

Nieuwe school niet bekend

Is de leerling langere tijd afwezig en is er geen inschrijving op een andere school bekend? Neem contact op met de leerplichtambtenaar. De leerling kan in overleg met de leerplichtambtenaar worden uitgeschreven. Als uitschrijfdatum hanteert u de laatste schooldag van de leerling.

Leerling heeft een vrijstelling

Soms gaat een leerling niet meer naar school en heeft daarvoor vrijstelling gekregen. De gemeente legt die vrijstelling vast in ROD. U ontvangt daarna een signaal in het kwaliteitscontrolebestand in Mijn DUO. Schrijf deze leerling uit. De uitschrijfdatum is de dag voor de ingangsdatum van de vrijstelling.

Melden afwezigheid leerling

Als een leerling van 18 jaar of ouder langer dan 5 weken ongeoorloofd afwezig is, kan dat gevolgen hebben voor de tegemoetkoming scholieren. Die wordt dan omgezet in een lening.

U geeft de afwezigheid door met het formulier Melding afwezigheid scholier of student. Deze melding staat los van de verzuimmelding die u in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) doet.

Inschrijving verwijderen

Het verwijderen van een inschrijving is niet hetzelfde als het uitschrijven van een leerling. Verwijder de inschrijving alleen als de leerling nooit onderwijs heeft gevolgd op uw school. U verwijdert de inschrijving uit ROD door een bericht ‘Verwijdering inschrijving’ uit te wisselen.

Handmatige mutaties

Kunt u een mutatie zelf niet meer uitvoeren en uw softwareleverancier ook niet? Alleen in dat geval kunnen wij de mutatie voor u uitvoeren.

  1. Log in op Mijn DUO.
  2. Ga naar BRON-(VA)VO.
  3. Ga naar Verzoek handmatige mutatie en vul de gevraagde gegevens in.
  4. Als het nodig is een bijlage mee te sturen, dan kunt u die uploaden via bestandsuitwisseling. Bijvoorbeeld een kopie diploma. Verwijs in het Verzoek handmatige mutatie naar de bijlage.

Om een handmatige mutatie te kunnen doen, hebt u in Mijn DUO de rol ‘BRON-VO verzoek Handmatige Mutatie’ of ‘BRON-VAVO verzoek Handmatige Mutatie’ nodig. De beheerder bij uw school kan deze rol aan uw account koppelen. Het kenmerk moet de instellingscode van uw school zijn.

Contact ROD vo

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ipo@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 3 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 90 00 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee