Verzuim

Melding doorgeven

  • Scholen in het primair onderwijs melden verzuim via hun leerlingenadministratiesysteem (LAS).
  • Scholen in het voortgezet onderwijs en mbo doen dit via hun administratiepakket of via het verzuimloket in Mijn DUO.

Op de pagina In het kort leest u hoe u verzuim kunt melden of afhandelen.

Hulp bij melden verzuim

Welke verzuimmelding bij welke situatie? Met de verzuimhulp weet u binnen 1 minuut wat u moet melden. De beslisboom geeft een overzicht.

Verzuimhulp

Beslisboom (71Kb, pdf)

Relatief of absoluut verzuim

We spreken van verzuim als een leerling zonder geldige reden niet voldoet aan de leerplicht. Verzuim bestaat uit relatief en absoluut verzuim.

Soorten verzuimmelding

Welke meldingen zijn er en wat houden ze in?

Twijfel?

Weet u niet zeker of u het verzuim van een leerling moet melden? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar in de gemeente waar de leerling woont.

Verzuim melden in klok- of lesuren

Moet u melden in klokuren of lesuren? Dat hangt af van uw schoolsoort.