Naar Verzuim

VSV-effectrapportage

De RMC-medewerker levert elk jaar uiterlijk 15 december de VSV-effectrapportage in bij DUO. Deze rapportage bevat gegevens over voortijdig schoolverlaters en de prestatiesubsidie van het afgelopen schooljaar.

VSV-effectrapportage inleveren

U heeft in oktober 2020 een email ontvangen over de vsv-effectrapportage 2019-2020. Daarmee beschikt u over het format van de rapportage en een toelichting.

Inleveren

 1. Download het bestand 'VSV-effectrapportage' (149Kb, xlsm).
 2. Vul in dit bestand de gevraagde gegevens in.
  • Is uw RMC-regio onderverdeeld in subregio’s? 
   Vul dan voor elke subregio een apart bestand in. De RMC-coördinator is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle gegevens.
  • Wilt u een toelichting opnemen bij een veld dat zich daar niet voor leent?
   Voeg deze toelichting dan in een Word-bestand als bijlage toe aan de VSV-effectrapportage.
 3. Mail uiterlijk 15 december 2020 de ingevulde 'VSV-effectrapportage 2019-2020' naar vsv-effectrapportage@duo.nl.

Inzicht in effect

De VSV-effectrapportages geven het ministerie van OCW inzicht in het effect van de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters en de prestatiesubsidie. U leest hier meer over in de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 Link opent externe pagina.

Meer informatie

Op Rijksoverheid Link opent externe pagina staan vragen en antwoorden over de VSV-effectrapportage. Voor overige vragen over de leerplichttelling en de VSV-effectrapportage neemt u contact op met het Ico.