Naar Verzuim

Vsv-effectrapportage

Elke Regionale Meld en Coördinatie (RMC)-regio levert elk jaar de vsv-effectrapportage aan bij DUO. 

RMC-regio’s leggen in deze rapportage beleidsinhoudelijke verantwoording af over de maatregelen die via het regionaal programma vsv uitgevoerd worden. 

Deze effectrapportage heeft gegevens over voortijdig schoolverlaters en de prestatiesubsidie van het afgelopen schooljaar. 

Opmaken en inleveren

In de regeling van 2020-2024 zijn de vragen opgenomen op basis waarvan u de cijfers uit de regio moet toelichten.

In de 'Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie' zijn 2 aanvullende vragen opgenomen over de besteding en het effect van deze extra financiële middelen. 

De vragen beantwoordt u via ons format. Zie hieronder de stappen.

  1. Download het format (15Kb, xlsx) van de vsv-effectrapportage 2021-2022.
  2. Beantwoord alle vragen met de gegevens over schooljaar 2021-2022.
  3. U levert 1 vsv-effectrapportage aan voor uw gehele RMC-regio. U levert dus geen afzonderlijke rapportages meer aan van eventuele subregio’s.
  4. Mail uiterlijk 1 april 2023 de vsv-effectrapportage 2021-2022 naar vsv-effectrapportage@duo.nl.

Inzicht in effect

De vsv-effectrapportages geven het ministerie van OCW inzicht in het effect van de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters en de prestatiesubsidie. 

Vsv-dashboard

Bekijk via Open Onderwijsdata het vsv-dashboard.

Vsv-factsheets

Bekijk via Open Onderwijsdata de vsv-factsheets.

Regelingen
Vragen?

Voor vragen over de leerplichttelling en de vsv-effectrapportage kunt u contact opnemen met het Ico.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee