Naar Home

Middelbaar beroepsonderwijs en vavo

Belangrijke datums

Hieronder ziet u op welke datums u gegevens moet aanleveren aan DUO, of wanneer er gegevens van DUO beschikbaar zijn.

Naar alle belangrijke datums

Alle onderwerpen

 • Vavo

  Alle informatie voor het volwassenenonderwijs op 1 plek.

 • Studentenadministratie

  Aanmelden voor ROD, studentgegevens controleren, studievertraging.

 • Bekostiging en subsidies

  Bekostiging, beslisbomen, subsidies aanvragen.

 • Verantwoording

  Assurance-rapport, jaarstukken indienen, jaarrekening in XBRL.

 • Examens

  Examenkandidaten doorgeven, toetsen met Facet.

 • Personeel

  Onderwijsbevoegdheid bepalen, levering personeelsgegevens.

 • Onderwijsaanbod

  Samenwerking vo-vavo, geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties, cross-over kwalificaties.

 • Niet-bekostigd onderwijs

  ROD gebruiken, gegevens uitwisselen met Loket Onderwijsdeelnemers, recht tot examineren en diploma-erkenning aanvragen.

 • Instellingsgegevens

  Raadplegen en registreren in RIO, wijzigen in BRIN, rekeningnummer veranderen.

 • Stichten en opheffen

  Fuseren van scholen en besturen, verticale scholengemeenschap vormen.

 • Softwareleveranciers

  Programma van eisen, levering personeelsgegevens.

 • Voorlichting studiefinanciering

  Stappenplan studiefinanciering, financiële regelingen, interactieve lespakketten.

Nieuwsberichten

Het onderwijs is altijd in beweging. Op de hoogte blijven?
Abonneer u op het e-zine.

Naar het nieuwsoverzicht