Nieuwsoverzicht

 • Registratie Instellingen en Opleidingen

  Studentenadministratie

  De komende maanden wordt gewerkt aan de invoering van Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) in het mbo.

 • TGM-bestanden met definitieve bekostigingsstatus 2020 geplaatst

  Vavo

  De bestanden zijn beschikbaar tot en met vrijdag 11 oktober.

 • TBG 2020 vavo beschikbaar

  Vavo

  De overzichten Terugmelding bekostigingsgrondslagen (TBG) met de definitieve bekostigingsgrondslagen zijn beschikbaar op Instellingsinformatie.

 • Lespakket studiefinanciering mbo 2019-2020

  Voorlichting studiefinanciering

  DUO heeft een lespakket ontwikkeld over studiefinanciering voor het mbo. Het lespakket voor 2019-2020 is nu beschikbaar.

 • TBG-I mbo opnieuw beschikbaar

  Bekostiging en subsidies

  Het overzicht Terugmelding bekostigingsgrondslagen individueel (TBG-I) met de definitieve bekostigingsstatus is opnieuw beschikbaar.

 • BRON en het nieuwe schooljaar

  Verzuim, Leerlingenadministratie, Studentenadministratie

  Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Dat betekent dat u, als onderwijsinstelling, veel nieuwe in- en uitschrijvingen hebt om uit te wisselen met BRON. Het volledig en correct vullen van BRON is niet alleen nodig om de juiste bekostiging te berekenen. Gemeenten gebruiken deze gegevens ook om snel zicht te krijgen op voortijdig schoolverlaters. Daarom herinneren wij u graag aan de volgende aandachtspunten.

 • Nieuwe handleiding BRON mbo

  Studentenadministratie

  De afgelopen maand heeft DUO de handleiding BRON mbo geactualiseerd en uitgebreid.

 • Bepalen definitieve bekostigingsgrondslagen beroepsonderwijs 2018 gereed

  Bekostiging en subsidies

  De definitieve bekostigingsgrondslagen van de inschrijvingen op 1 oktober 2018 en de behaalde diploma's in kalenderjaar 2018 zijn vastgesteld.

 • Naam mbo-instelling in Mijn DUO voor studenten

  Bekostiging en subsidies

  Mijn DUO voor studenten toont vanaf nu de korte naam van uw mbo-instelling.

 • TBG en TBG-I bekostigingsjaar 2020 mbo beschikbaar

  Bekostiging en subsidies

  De overzichten ‘Terugmelding bekostigingsgrondslagen’ (TBG) en de overzichten Terugmelding bekostigingsgrondslagen individueel (TBG-I) met de definitieve bekostigingsstatus zijn beschikbaar.