Bekosting vavo

Vavo-instellingen ontvangen bekostiging van DUO op basis van het aantal:

Inschrijvingen

Het aantal inschrijvingen op 1 oktober van het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het bekostigingsjaar.

Voorbeeld: voor bekostigingsjaar 2022 geldt het aantal inschrijvingen op 1 oktober 2020.

Diploma's

Het aantal diploma’s in het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het bekostigingsjaar.

Voorbeeld: voor bekostigingsjaar 2022 geldt het aantal diploma’s van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020.

Afgesloten examenvakken

Het aantal vakken (van een eind- of deeleindexamen) dat met het cijfer 6 of hoger is afgesloten in het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het bekostigingsjaar.

Voorbeeld: voor bekostigingsjaar 2022 geldt het aantal vakken (van een eind- of deeleindexamen) dat is afgesloten met het cijfer 6 of hoger van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020.

Per onderdeel zijn er nog aanvullende voorwaarden om recht te hebben op de bekostiging. Met de beslisbomen toetst u of het onderdeel voldoet aan deze voorwaarden.