Uitwisselen met BRON

Om voor bekostiging in aanmerking te komen, moet u studentgegevens aanleveren aan BRON.

Via BRON worden inschrijvingen, diploma’s en BPV-gegevens van de studenten uitgewisseld met DUO. BRON bestaat uit 2 registers; Onderwijsdeelname (OD) en Onderwijsresultaten (OR).

Welke gegevens levert u aan?

Gegevens beroepspraktijkvorming (bpv)

Voor de verificatie van leerbedrijfsgegevens en de accreditatiestatus, wisselt u eerst de leerbedrijfsgegevens uit met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Daarna kunt u de bpv-gegevens met DUO uitwisselen.

Burgerservicenummer

De gegevensuitwisseling gaat op basis van het burgerservicenummer (bsn) van de student. Hebt u geen bsn, lever dan zoveel mogelijk persoonsgegevens van een student aan BRON. DUO kijkt dan of er een bsn bekend is. Is er geen bsn, dan krijgt de student een onderwijsnummer dat u voortaan kunt gebruiken.

Locatiecode vsv

U meldt bij de leerlinggegevens ook de locatiecode vsv aan BRON. De code staat voor het 12-cijferige NHR-vestigingsnummer van de locatie waar de student het grootste gedeelte van zijn onderwijs volgt. Onderwijsinstellingen zijn verplicht elke vestiging of locatie te registreren bij de Kamer van Koophandel.
De locatiecode maakt het voor leerplichtambtenaren en RMC-functionarissen makkelijker om bij verzuim en uitval de begeleider van de student te vinden. Zo kunnen gemeente en instelling snel het verzuim of de uitval aanpakken.

Gemeenten kunnen op de pagina Open Onderwijsdata een overzicht met locatiecodes, namen en adressen van de onderwijsinstellingen vinden.

Generieke examenonderdelen

De generieke examenonderdelen zijn Nederlandse taal, rekenen en Engels.

De examencommissie bij de instelling bepaalt welke gegevens u moet leveren en wanneer er sprake is van een vrijstelling.

Handleiding BRON mbo

Meer informatie over uitwisselen met BRON mbo vindt u in de handleiding.

Uitschrijven en voortijdig schoolverlaters

U mag een student pas uitschrijven als hij zijn startkwalificatie heeft of naar een andere school gaat. In andere situaties moet u met de leerplichtambtenaar overleggen. Raadpleeg het stroomschema als u meer wilt weten over het uitschrijven van leerplichtige- of kwalificatieplichtige studenten.