Naar Studentenadministratie

Uitwisselen met ROD

Voor onder andere de bekostiging van uw studenten levert u studentgegevens aan het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). Via ROD wisselt u inschrijvingen, diploma- en BPV-gegevens van uw studenten uit met DUO. ROD bestaat uit 2 registers: Onderwijsdeelname (OD) en Onderwijsresultaten (OR).

Burgerservicenummer

De uitwisseling met ROD gaat op basis van het burgerservicenummer (BSN) van de student. Hebt u geen BSN, lever dan zoveel mogelijk persoonsgegevens van de student aan. Gebruik het formele woonadres van de leerling. Dit is het adres waarop de leerling bij de gemeente is ingeschreven.

DUO probeert met de aangeleverde persoonsgegevens het BSN te achterhalen. Is er geen BSN bekend, dan krijgt u van DUO een onderwijsnummer. Hiermee wisselt u dan voortaan de gegevens uit.

Gegevens beroepspraktijkvorming (bpv)

Wissel eerst de gegevens van het leerbedrijf uit met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Link opent externe pagina . Daarna kunt u de bpv-gegevens met DUO uitwisselen.

Onderwijslocatie

Bij inschrijvingen met ingangsdatum vanaf 01.08.2019 levert u ook de onderwijslocatie aan waar de student het grootste gedeelte van het onderwijs volgt. Dit is de onderwijslocatie zoals u deze sinds het voorjaar van 2020 in RIO registreert.

De onderwijslocatie maakt het voor leerplichtambtenaren en RMC-functionarissen makkelijker om bij verzuim en uitval de begeleider van de student te vinden.

Generieke examenonderdelen

De generieke examenonderdelen zijn Nederlandse taal, rekenen en Engels. De examencommissie bij de instelling bepaalt de examenresultaten. Zij bepalen ook wanneer de student een vrijstelling krijgt.

Hieronder staat een bijgewerkt schema ‘aanleveren generieke examenonderdelen’. Daarin ziet u een overzicht van verschillende situaties en welke gegevens dan gelden. Ook vindt u hier de codes in geval van een vrijstelling.

Uitschrijven en voortijdig schoolverlaters (VSV)

U mag een student pas uitschrijven als hij een startkwalificatie heeft gehaald. Of als hij naar een andere school gaat. In alle andere situaties overlegt u met de leerplichtambtenaar. Meer informatie over uitschrijven van leerplichtige of kwalificatieplichtige studenten? Raadpleeg de Categorieën van reden uitstroom.

Melden afwezigheid student

Als een student van 18 jaar of ouder langer dan 5 weken ongeoorloofd afwezig is, kan dat gevolgen hebben voor de studiefinanciering. Dit geldt alleen voor studenten aan een entreeopleiding of een bol-opleiding niveau 2. Hun studiefinanciering is normaal een gift. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt die een lening.

U geeft de afwezigheid door met het formulier Melding afwezigheid scholier of student. Deze melding staat los van de verzuimmelding die u in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) doet.

Handleiding ROD

Meer informatie over uitwisselen met ROD vindt u in de handleiding.

Contact ROD mbo

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ipo@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 3 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 90 00 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee