Naar Middelbaar beroepsonderwijs en vavo

Voorlichting studiefinanciering

Stappenplan studiefinanciering, financiële regelingen en interactieve lespakketten.

Belangrijke datums

Hieronder ziet u op welke datums u gegevens moet aanleveren aan DUO, of wanneer er gegevens van DUO beschikbaar zijn.

Naar alle belangrijke datums