Naar Verzuim

Leerplichttelling

Leerplichtambtenaren moeten elk jaar in oktober de verzuimgegevens van het afgelopen schooljaar doorgeven. Het gaat om de leer- en kwalificatieplichtige leerlingen. Het ministerie van OCW gebruikt deze gegevens om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen.

Op 16 september is er een nieuwe versie van het formulier geplaatst.

Formulier beschikbaar

Download het formulier in xlsm.

Uiterlijk maandag 12 oktober 2020 moet DUO het formulier ontvangen. 

Leerplichttelling doorgeven

  1. Lees de informatie in de e-mail die DUO op 31 augustus 2020 heeft gestuurd naar de contactpersonen.
    • Krijgt u de e-mail niet? Stuur dan uw contactgegevens naar leerplichttelling[at]duo.nl.
  2. Download het formulier Leerplichttelling en vul de gevraagde gegevens in.
    • Raadpleeg eventueel de Werkinstructie formulier leerplichttelling.
  3. Mail het formulier uiterlijk 12 oktober 2020 naar leerplichttelling@duo.nl.