Verzuim

Leerplichttelling

Leerplichtambtenaren moeten elk jaar in oktober de verzuimgegevens van het afgelopen schooljaar doorgeven. Het gaat om de leer- en kwalificatieplichtige leerlingen. Het ministerie van OCW gebruikt deze gegevens om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen.

Formulier beschikbaar in augustus

In augustus 2020 vindt u op deze pagina het formulier Leerplichttelling 2019-2020. Daarnaast ontvangt uw contactpersoon in augustus 2020 van ons een e-mail hierover. E-mail niet ontvangen? Stuur dan uw contactgegevens naar leerplichttelling@duo.nl.