Verzuim

Gegevensleveringen

Aanmelden voor gegevenslevering

Leerplichtambtenaren kunnen gegevens over absoluut verzuim uit de registers van DUO raadplegen. Vul hiervoor het aanmeldformulier in en stuur het naar DUO. Het postadres staat op het formulier.

Gegevensleveringen

DUO levert de volgende bestanden met verzuimgegevens:

In het Programma van levering staat meer over de inhoud van een gegevenslevering.

Andere instantie machtigen

Vul de Verklaring gegevensverstrekking aan verwerker in om gegevens te laten versturen naar een andere uitvoerende instantie.