Naar Verzuim

Gegevensleveringen

Aanmelden voor gegevenslevering

Leerplichtambtenaren kunnen gegevens over absoluut verzuim uit de registers van DUO raadplegen. Vul hiervoor het aanmeldformulier in en stuur het naar DUO. Het postadres staat op het formulier.

Gegevensleveringen

DUO levert de volgende bestanden met verzuimgegevens:

P-levering

DUO zet elke week de periodieke levering klaar in Mijn DUO. Deze bestanden bevatten gegevens van personen uit uw regio of gemeente waarvoor iets gewijzigd is, zoals:

 • Leerling is overleden.
 • Leerling is 4 jaar geworden.
 • Leerling is 23 jaar geworden.
 • Leerling is binnen de gemeente verhuisd.
 • Leerling is verhuisd naar een andere gemeente.
 • Inschrijving toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.
 • Resultaat toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.
 • Startkwalificatie behaald.
 • Leerling voldoet niet langer aan de eisen voor het behalen van een startkwalificatie.

Levering op Doorstroompunt- of gemeentecode

U kunt een levering op Doorstroompunt-code (voorheen RMC-code) of gemeentecode (C-levering) aanvragen van personen die op de peildatum aan 4 voorwaarden voldoen:

 • wonend in uw gemeente of Doorstroompunt-regio (voorheen RMC-regio)
 • 4 jaar of ouder
 • jonger dan 23 jaar
 • ingeschreven bij een school, of geregistreerd met vrijstelling of vervangende leerplicht

Mist u informatie over inschrijvingen? In de C-levering staat onder andere welke inschrijving een leerling of student heeft, of er sprake is van een vrijstelling en of de leerling een voortijdig schoolverlater is.

Hoe aanvragen

U hebt de rol Behandelaar RMC nodig en er moet een Doorstroompunt-code of gemeentecode gekoppeld zijn aan deze rol. Het bestand staat binnen 5 werkdagen klaar in Mijn DUO.

 1. Open Kladblok op uw computer.
 2. Typ 111111111 en druk 1 keer op enter.
 3. Sla het kladblokbestand op. De bestandsnaam moet als volgt opgebouwd zijn:
  • Jaar, maand, dag (20180925 voor 25 september 2018)
  • R voor een RMC-regio (nu Doorstroompunt-regio), G voor een gemeente.
  • Uw Doorstroompunt-code of gemeentecode.
  • Eindig de bestandsnaam met C.txt.
  • De volledige bestandsnaam ziet er dan bijvoorbeeld zo uit: 20180925G1234C.txt. Zet de codering bij het opslaan op ANSI.
 4. Log in op Mijn DUO.
 5. Ga naar Uitwisselen bestanden en vervolgens naar Versturen bestanden. Geef bij de bestandssoort aan dat het om een C-route gaat.

Levering op persoonsgebonden nummer

U kunt informatie over een specifieke leerling opvragen bij DUO. Dit doet u met het onderwijs- of burgerservicenummer van de leerling. U hebt hiervoor de rol Behandelaar RMC nodig en er moet een Doorstroompunt-code of gemeentecode gekoppeld zijn aan deze rol. Het bestand staat binnen 5 werkdagen klaar in Mijn DUO.

 1. Open Kladblok op uw computer.
 2. Zet de onderwijs- of burgerservicenummers onder elkaar. Druk na de laatste cijfercombinatie op enter.
 3. Sla het kladblokbestand op. De bestandsnaam moet als volgt opgebouwd zijn:
  • Jaar, maand, dag (20180925 voor 25 september 2018).
  • R voor een RMC-regio (nu Doorstroompunt-regio), G voor een gemeente.
  • Uw Doorstroompunt-code of gemeentecode.
  • Eindig de bestandsnaam met A.txt.
  • De volledige bestandsnaam ziet er dan bijvoorbeeld zo uit: 20180925G1234A.txt. Zet de codering bij het opslaan op ANSI.
 4. Log in op Mijn DUO.
 5. Ga naar Uitwisselen bestanden en vervolgens naar Versturen bestanden. Geef bij de bestandssoort aan dat het om een Aanlevering RMC gaat.

Basisgegevens

Met de bestanden Basisgegevens instellingen en Basisgegevens opleidingen krijgt u een overzicht van alle opleidingen en scholen. Deze gegevens dienen als referentie voor het inlezen van mutaties op gegevens van leerlingen. De bestanden zijn voor iedereen toegankelijk.

Basisgegevens instellingen. Dit bestand wordt elke week vernieuwd.

Basisgegevens opleidingen. Dit bestand wordt vernieuwd als er wijzigingen zijn.

Bekijk de pagina Instellingsinformatie om zelf een gegevensselectie samen te stellen, inclusief gegevens over het bevoegd gezag van scholen.

Deze bestanden zijn voor iedereen toegankelijk.

In het Programma van levering staat meer over de inhoud van een gegevenslevering. 

Andere instantie machtigen

Vul de Verklaring gegevensverstrekking aan verwerker in om gegevens te laten versturen naar een andere uitvoerende instantie.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via verzuim@duo.nl.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 90 00 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee