Nieuwsoverzicht

 • Ziekteverzuim niet melden, wel vastleggen

  Verzuim

  Is een leerling (langdurig) ziek, dan hoeft u dit niet te melden. Ziekteverzuim is geoorloofd verzuim.

 • Uitzetten verzuimloket gemeenten uitgesteld

  Verzuim

  DUO zet het verzuimloket voor gemeenten een half jaar later uit, namelijk op 1 augustus 2020. Vanaf 1 augustus kunnen gemeenten meldingen in het verzuimregister alleen nog via hun eigen administratiepakket raadplegen en behandelen.

 • Startset Jongeren in een Kwetsbare Positie (JiKP)

  Verzuim

  In week 45 (4 t/m 8 november) is het bestand 'Startset jongeren in een kwetsbare positie' beschikbaar voor mbo-instellingen, gemeenten en RMC-regio's. Het bestand bevat gegevens over het schooljaar 2018-2019.

 • Definitieve cijfers Namen en rugnummers 2017-2018

  Verzuim

  In week 44 (28 oktober t/m 1 november) is het bestand 'Namen en rugnummers' beschikbaar voor vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten.

 • Correctie schonen verzuim- en vrijstellingenregister

  Verzuim

  In een eerder nieuwsbericht staan verkeerde jaartallen.

 • Einddatum opgeven bij verzuimmelding RMC of LRV

  Verzuim

  Vergeet niet een einddatum door te geven bij een verzuimmelding.

 • BRON en het nieuwe schooljaar

  Verzuim, Leerlingenadministratie, Studentenadministratie

  Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Dat betekent dat u, als onderwijsinstelling, veel nieuwe in- en uitschrijvingen hebt om uit te wisselen met BRON. Het volledig en correct vullen van BRON is niet alleen nodig om de juiste bekostiging te berekenen. Gemeenten gebruiken deze gegevens ook om snel zicht te krijgen op voortijdig schoolverlaters. Daarom herinneren wij u graag aan de volgende aandachtspunten.

 • Absoluut verzuim mogelijk te hoog

  Verzuim

  Bij de start van het nieuwe schooljaar ziet u mogelijk een hoger absoluut verzuim in de verzuimrapportages.

 • Schonen verzuim- en vrijstellingenregister

  Verzuim

  In september verwijdert DUO verzuimmeldingen uit het verzuimregister. Daarnaast verwijdert DUO ook vrijstellingen en vervangende leerplicht uit het vrijstellingenregister.

 • Extra doorgeven afwezigheid leerling 18+

  Verzuim

  Als een student van 18 jaar of ouder 5 weken of langer ongeoorloofd afwezig is, dan heeft dit gevolgen voor zijn studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren. De school is dan verplicht om, naast de reguliere verzuimmelding, de afwezigheid van de student via een apart formulier aan DUO door te geven. Dit geldt alleen voor vo-scholieren met een tegemoetkoming scholieren en mbo-studenten met studiefinanciering voor een voltijds beroepsopleiding (bol) op niveau 1 of niveau 2.