Naar Verzuim

Informatie voor softwareleveranciers

Voor een optimale gegevensuitwisseling is het van belang dat onderwijsinstellingen en gemeenten werken met software die aan de eisen van DUO voldoet.

Programma van eisen

In het programma van eisen (PvE) staat aan welke eisen uw software moet voldoen.

Edukoppeling

In onderstaand document staat de wijze waarop DUO de Edukoppeling transactiestandaard heeft geïmplementeerd voor onderwijsinstellingen.

Edukoppeling is nog niet geïmplementeerd voor gemeenten. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Raadplegen RIO

In RIO kunt u de gegevens van instellingen en het onderwijsaanbod bekijken. Kijk voor meer informatie op RIO.

Veldtestomgeving verzuim

Wilt u toegang tot de veldtest omgeving? Stuur dan een e-mail naar srvketentest@duo.nl. Ook technische vragen kunt u via dit e-mailadres stellen.

Serviceaanbod verzuim

In het Serviceaanbod verzuim staat welke diensten DUO levert voor het ondersteunen van het verzuimsysteem. Het serviceaanbod is gemaakt voor softwareleveranciers van scholen en gemeenten. Stuur een e-mail naar srvketentest@duo.nl om het serviceaanbod op te vragen.