Op weg naar duurzame verantwoording

Lees meer over digitaal verantwoorden en het vernieuwde XBRL Onderwijsportaal

In het kort

Elk jaar moet u vóór 1 juli de bekostiging van uw school verantwoorden. Dit doet u met de jaarverslaggeving. U moet het jaarverslag en de jaarcijfers aanleveren.

Jaarverslag indienen op papier

In het jaarverslag doet uw schoolbestuur verslag van de gang van zaken en het gevoerde beleid van het afgelopen schooljaar. U moet het jaarverslag op papier indienen bij DUO.

U vindt op deze pagina ook de aanbiedingsbrieven en brieven over de afwikkeling van het voorgaande verslagjaar.

Digitaal jaarcijfers aanleveren in XBRL

Uw jaarverslag levert u op papier aan. Uw jaarcijfers moet u digitaal bij DUO aanleveren. Dit doet u via het XBRL Onderwijsportaal.

U kunt in het portaal een nieuwe rapportage aanmaken of verdergaan met een rapportage dat u eerder heeft opgeslagen. Pas als u in het portaal een rapportage verzendt, verstuurt u de gegevens naar DUO.

XBRL handleiding en invulinstructies

Het volledige beeld van de rapportages en de eisen vindt u in de NT17 OCW Taxonomie. Alle informatie staat op 'XBRL handleiding en invulinstructies'.

Fout gemaakt?

U kunt tot 1 juli uw gegevens aanpassen. In de handleiding XBRL staat hoe u een rapportage kunt corrigeren. Als de fouten ook in de papieren versie van het jaarverslag staan, moet u ook deze corrigeren en opnieuw opsturen.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee