Bekostiging

Alle vestigingen van scholen voor voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet speciaal onderwijs (vso, cluster 3 en 4) zijn onderdeel van een samenwerkingsverband (swv). Het swv is verantwoordelijk voor alle leerlingen op vestigingen van scholen die extra ondersteuning nodig hebben. Het swv ontvangt hiervoor bekostiging. 

Bij het swv vo zijn scholen aangesloten uit het regulier onderwijs (vmbo, havo, vwo), praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Waar bestaat de bekostiging uit?

Het swv ontvangt bekostiging voor lichte en zware ondersteuning.

Lichte ondersteuning

Het swv ontvangt voor alle vo-leerlingen bekostiging. Deze bekostiging bestaat uit regionale ondersteuning, leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). De bekostiging is gebaseerd op het aantal bekostigde leerlingen op 1 oktober.

Regionale ondersteuning

De bekostiging bestaat uit een bedrag per leerling x het aantal bekostigde leerlingen.

Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

De ondersteuningsbekostiging bestaat uit een bedrag per leerling x het aantal bekostigde leerlingen en het percentage lwoo- en pro-leerlingen.

De uitkomst van dit bedrag wordt verminderd met de aanvullende bekostiging lwoo of pro. DUO betaalt de aanvullende bekostiging direct aan de schoolbesturen van de vestigingen.

Voor de berekening van het percentage geldt de peildatum 1 oktober 2012.

Zware ondersteuning

Het swv ontvangt een bedrag normatieve zware ondersteuning. Het bedrag is:

Het aantal bekostigde leerlingen binnen een swv op 1 oktober van het voorafgaande jaar x het bedrag normatieve zware ondersteuning VO. U vindt het bedrag in artikel 25 lid 1 van de Definitieve regeling WPO en WEC 2023 Link opent externe pagina .

De uitkomst wordt verminderd met de bekostiging zware ondersteuning die vso-scholen direct van DUO ontvangt. De bekostiging zware ondersteuning wordt berekend op basis van het aantal vso-leerlingen op de teldatum 1 februari van het voorafgaande jaar.

Geen bekostiging swv

Als het uitbetaalde bedrag (voor zware ondersteuning) aan vso-scholen hoger is dan het (regionale of normatieve) bedrag van het swv, dan ontvangt het swv geen bekostiging. Er is dan een negatief bedrag. Dit negatieve bedrag wordt verrekend met de vo-scholen binnen het swv. Dat gebeurt in verhouding tot het aantal leerlingen.

Toelaatbaarheidsverklaring vso

Leerlingen kunnen in het vso geplaatst worden nadat het swv een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) heeft afgegeven. Dit geldt niet voor leerlingen in een residentiële instelling. 

Verlopen tlv

Als de tlv van een vso-leerling verlopen is en de leerling nog ingeschreven staat op een vso-school (omdat er nog geen plek op een reguliere school is) ontvangt de vso-school alsnog ondersteuningsbekostiging. Dit wordt afgetrokken van het ondersteuningsbudget van het swv dat de tlv heeft afgegeven.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. 

Voor vragen over po: 070 757 51 11.
Voor vragen over vo: 070 757 51 22.

Terugbelverzoek

Hebt u na 13.00 uur een vraag? Mail dan naar ico@duo.nl en zet bij het onderwerp: terugbelverzoek. Vermeld uw naam, telefoonnummer en eventueel instellingscode. We bellen u vandaag of de volgende werkdag terug.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee